Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Sant Jaume insigne, d'Occident apòstol,
la Bona Nova valerós proclama,
per fecundar-la, generós aporta
sang de miracle.

Ell en la prova fou fidel al Mestre,
bevent el calze de la mort amb joia,
donant pel regne tot el que tenia,
ple d'amor santa.

Pobles i pobles, com estels nombrosos,
joiosos reben de la fe la torxa,
llargues riuades de creients entonen
cants d'alegria.

A Compostel·la pelegrins convoca
d'arreu del món per abraçar-lo vénen;
patró i defensa de la fe d'Espanya
sigui per sempre.

Preguem al Pare, l'Esperit atorgui
a tots nosaltres, amb l'apòstol Jaume,
prop del Fill únic, posseir l'eterna
glòria santa. Amén

SalmòdiaAntífona 1 Jesús prengué amb ell Pere, Jaume i Joan, i començà a sentir-se esglaiat, abatut.

Salm 115

Acció de gràcies al temple

Oferim a Déu, per Jesucrist, una acció de gràcies perpètua (He13 15)

Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en sóc de dissortat»,
tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen.»

¿Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.
Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble.

Al Senyor li doldria
la mort dels qui l'estimen.
Ah, Senyor, sóc el vostre servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes.

Us oferiré una víctima d'acció de gràcies,
invocant el vostre nom;
compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig Jerusalem.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Jesús prengué amb ell Pere, Jaume i Joan, i començà a sentir-se esglaiat, abatut.
Antífona 2Aleshores Jesús els digué: Vetlleu i pregueu, que no caigueu en la temptació.

Salm 125

L'alegria i l'esperança en Déu

Si ara compartiu els sofriments, compartireu també el consol (2C 1, 7)

Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni;
la nostra boca s'omplí d'alegria,
de crits i de rialles.

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d'ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Négueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d'alegria,
duent a coll les seves garbes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Aleshores Jesús els digué: Vetlleu i pregueu, que no caigueu en la temptació.
Antífona 3 El rei Herodes detingué alguns de l'Església. Va fer matar amb l'espasa a Jaume, el germà de Joan.

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El rei Herodes detingué alguns de l'Església. Va fer matar amb l'espasa a Jaume, el germà de Joan.

Lectura breu

Ef 4 11-13
És Crist qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d'altres de ser profetes, a d'altres de ser evangelistes, pastors o mestres, i així ha preparat els qui formen el seu poble sant per a una obra de servei, per edificar el cos de Crist, fins que ens trobarem units uns i altres constituint tots, en la unitat de la fe i del coneixement del Fill de Déu, l'home perfecte, l'home que arriba a la talla de la plenitud del Crist.

Responsori breu

V. Conteu a les nacions la glòria del Senyor.
R. Conteu a les nacions la glòria del Senyor.

V. I a tots els pobles els seus prodigis.
R. La glòria del Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Conteu a les nacions la glòria del Senyor.

Càntic de Maria

Antífona Oh gloriós apòstol sant Jaume, escollit entre els primers, vau ser el primer que vau beure el calze del Senyor! Oh feliç poble d'Espanya, que té un gran patró! Per vós el Totpoderós ha fet meravelles, al·leluia.

Pregàries

Preguem, germans, Déu Pare, i demanem-li, per la intercessió de l'apòstol sant Jaume, que protegeixi la nostra nació i beneeixi tots els homes. Diguem-li: Reordeu-vos, Senyor, del vostre poble.

Pare sant, vós, que disposàreu que la nostra nació fos protegida per l'apòstol sant Jaume, concediu als seus ciutadans de ser fidels al missatge de l'Evangeli.

Pare sant, beneïu la Conferència Episcopal Espanyola i vesseu el vostre Esperit sobre els nostres bisbes, perquè propaguin amb zel apostòlic el vostre missatge.

Pare sant, feu que els nostres governants i els qui els ajuden ens regeixin amb rectitud i treballin per al bé de tothom.

Pare sant, vós que volguéreu que sant Jaume fos el primer Apòstol que va arribar al Regne del vostre Fill ressuscitat, concediu als nostres difunts la participació de la mateixa glòria.

Preguem ara el Pare com Jesús ensenyà als Apòstols: Pare nostre.

Oració


Déu totpoderós i etern, que, amb la sang de sant Jaume consagràreu les primícies del martiri dels vostres Apòstols, enfortiu a vostra Església amb el seu testimoniatge i feu que, pel seu patrocini, ens mantinguem sempre fidels a Crist, que amb vós viu i regna.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-