Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Formosa sou, Maria, i tota pura
i en vostra vestidura
s'emmiralla el blau pur del firmament!
De cèlica esplendor sou adornada,
i sou, oh Immaculada,
l'obra sublim del Déu Omnipotent.

La ment divina us contemplà amb tendresa
plasmant vostra puresa
per vèncer del serpent l'engany mortal.
De les fonts el murmuri no s'oïa
ni encara el sol lluïa
que vós ja al Déu somrèieu eternal.

El Verb Etern us féu el seu sagrari
i feia ja brillar-hi,
en crear-vos, els mèrits de la Creu:
nasquéreu pura, en la blancor primera,
i com la primavera,
ens sou reflex de les bellors de Déu.

Oh excelsitud de santedat divina:
dels cels feliç Regina
i Verge Mare sou del Redemptor!
En la terra al bon Déu magnificàreu,
i al cel joiosa entràreu,
gaudint per sempre més en el Senyor.

Vulgueu, Puríssima Princesa i Mare
dels qui en l'exili encara
del món vivim, els cants d'amor oir;
obriu el nostre cor a l'esperança
quan de flaquesa es cansa
fent via vers la Glòria sens fi. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella.

Salm 112

Lloança al nom del Senyor

Derroca els poderosos del soli i exalça els humils (Lc 1, 52)

Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel.
¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d'allí s'inclina
per veure el cel i la terra.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure'l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d'ella.
Antífona 2El Senyor m'ha mudat amb vestits de victòria, m'ha cobert amb un mantell de felicitat.

Salm 147

Himne a Déu, restaurador de la ciutat santa

Vine, que et faré veure la núvia l'esposa de l'Anyell (Ap 21, 9)

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la Pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l'aigua s'escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
Als fills d’Israel els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor m'ha mudat amb vestits de victòria, m'ha cobert amb un mantell de felicitat.
Antífona 3 Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós.

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós.

Lectura breu

Rm 8, 29-30
Déu, que coneixia els qui l'estimen d'abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu Fill. Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica.

Responsori breu

V. Amb qui goig us exalço! Senyor, vós m'heu salvat.
R. Amb qui goig us exalço! Senyor, vós m'heu salvat.

V. No heu permès que els enemics se n'alegrin.
R. Senyor, vós m'heu salvat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Amb qui goig us exalço! Senyor, vós m'heu salvat.

Càntic de Maria

Antífona Totes les generacions em diran benaurada, perquè el Senyor obra en mi meravelles, al·leluia.

Pregàries

Déu Pare totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin benaurada la mare del seu Fill, Maria. Lloem-lo amb tota la força de l'ànima i demanem-li: Que la plena de gràcia pregui per nosaltres.

Oh Déu, que féreu meravelles en la Immaculada Verge Maria i l'associàreu al Crist gloriós en cos i ànima, dirigiu el cor dels vostres fidels perquè busquin la glòria de Crist.

Vós, que ens donàreu Maria per mare, alleugeu els malalts, consoleu els tristos, perdoneu els pecadors, concediu a tots la salut i la pau per la intercessió de Maria.

Vós, que ens donàreu en Maria una mare de misericòrdia, feu que sentin el seu amor de mare tots els qui es troben en perills.

Vós, que en la casa de Jesús i Josep vau posar Maria per mestressa, feu que, com ella, totes les mares fomentin en les famílies l'amor i la santedat.

Vós, que coronàreu Maria reina del cel, doneu als difunts els goig etern amb els sants en el vostre Regne.

Confiats en el Senyor, que feu meravelles en Maria, demanem al Pare que ens deslliuri de tot mal: Pare nostre.

Oració


Senyor, per la Immaculada Concepció de la Verge Maria, vau preparar una mansió digna del vostre Fill; vós, que, preveient la mort que ell havia de patir, la preservàreu de tota màcula, concediu-nos, per la seva intercessió, de poder arribar, purificats, fins a vós. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-