Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Immens Autor del firmament,
que heu deturat l'aigua que fuig,
posant-li el cel per horitzó,
per treure el caos primitiu.

Feu que s'enlairi fins al cel,
la feu lliscar pels rierols,
perquè temperi la calor
i no destrossi els camps fecunds.

Doneu-nos, Pare pietós,
el do de gràcia eternal,
que el vell error no ens enganyés,
amb nous paranys, plens de maldat.

Que la fe ens doni augment de llum,
que ens porti un doll de claredat,
que es destrueixi allò que és va,
que no l'ofusqui cap error.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual,
que amb l'Esperit Consolador
regneu pels segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

Salm 135

Himne pasqual d'acció de gràcies

Contar les gestes del Senyor és lloar Déu (Cassià)

I

Enaltiu el Senyor: Que n'és de bo.
Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Déu dels déus.
Perdura eternament el seu amor.

Enaltiu el Senyor dels senyors.
Perdura eternament el seu amor.
L'únic que fa grans meravelles.
Perdura eternament el seu amor.
L'admirable creador del cel.
Perdura eternament el seu amor.

Consolidà la terra sobre l'aigua.
Perdura eternament el seu amor.
Creador dels dos astres gegants.
Perdura eternament el seu amor.

El sol, que impera sobre el dia.
Perdura eternament el seu amor.
La lluna i els estels, que governen la nit.
Perdura eternament el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.
Antífona 2Són grans i admirables les vostres obres, Senyor de l'univers.

II


Prengué als egipcis els primogènits.
Perdura eternament el seu amor.
Tragué Israel d'aquell país.
Perdura eternament el seu amor.
Amb mà forta i amb braç poderós.
Perdura eternament el seu amor.

Partí en dos el mar Roig.
Perdura eternament el seu amor.
Va fer passar Israel pel mig del mar.
Perdura eternament el seu amor.
Però hi precipità el Faraó amb el seu exèrcit.
Perdura eternament el seu amor.

Conduí pel desert el seu poble.
Perdura eternament el seu amor.
Vencé reis famosos.
Perdura eternament el seu amor.
Destronà reis poderosos.
Perdura eternament el seu amor.

Sehon, rei dels amorreus.
Perdura eternament el seu amor.
Og, rei de Basan.
Perdura eternament el seu amor.

Donà possessió d'aquells territoris.
Perdura eternament el seu amor.
Els donà al seu poble d'Israel.
Perdura eternament el seu amor.

Quan vam sofrir humiliacions, es recordà de nosaltres.
Perdura eternament el seu amor.
Ens alliberà dels nostres opressors.
Perdura eternament el seu amor.

És ell qui alimenta tots els vivents.
Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Déu del cel.
Perdura eternament el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Són grans i admirables les vostres obres, Senyor de l'univers.
Antífona 3 Déu havia decidit de reunir en Crist totes les coses en la maduresa del temps.

Càntic Ef 1 3-10


El Déu salvador

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu havia decidit de reunir en Crist totes les coses en la maduresa del temps.

Lectura breu

1Te 3, 12-13
Que el Senyor faci créixer fins a vessar l'amor que us teniu els uns als altres i a tothom, tal com nosaltres també us estimem. Que ell refermi els vostres cors perquè siguin sants i nets de culpa davant de Déu, el nostre Pare, el dia que Jesús, nostre Senyor, vindrà amb tots els seus sants.

Responsori breu

V. Que pugi com l'encens, Senyor.
R. Que pugi com l'encens, Senyor.

V. El meu prec davant vostre.
R. Com l'encens, Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Que pugi com l'encens, Senyor.

Càntic de Maria

Antífona Déu meu, que us magnifiqui sempre la meva ànima.

Pregàries

Encomanem-nos humilment a Jesús, que mai no abandona els qui esperen en ell, i diguem-li: Déu nostre, escolteu-nos.

Crist, Senyor, llum nostra, il·lumineu l'Església amb la vostra claror divina, perquè proclami als països pagans el gran misteri de l'amor, manifestat en la vostra encarnació.

Guardeu els sacerdots i els altres ministres de la vostra Església, que mantinguin, en el vostre servei, la fidelitat que prediquen als altres.

Vós, que per la vostra sang redimíreu el món, aparteu el pecat de les discòrdies i el flagell de la guerra.

Auxilieu els esposos amb abundor de gràcies, perquè siguin signe sempre més clar del misteri de l'Església.

Concediu als difunts la remissió dels seus pecats, perquè per la vostra misericòrdia visquin amb els sants.

Invoquem ara amb fe el Pare, repetint la pregària del Senyor: Pare nostre.

Oració


Quedeu-vos amb nosaltres, Senyor Jesús, que el dia ja declina, acompanyeu-nos en el camí, abrandeu els nostres cors, desvetlleu la nostra esperança, perquè, amb tots els germans, us reconeguem en les Escriptures i en la fracció del pa. Vós que viviu i regneu.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-