Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Enfosquit ja el sol flamejant,
vós, llum eterna i únic Déu,
oh benaurada Trinitat,
claror infoneu als nostres cors.

Us exalcem cada matí,
cada vesprada us supliquem
que ens permeteu de cantar junts
enmig dels cors celestials.

El Pare i Fill glorifiquem,
i a vós, alhora, Esperit Sant,
com sempre ha estat, sens mai parar,
ara i pels segles sempiterns. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Que el meu prec, Senyor, pugi davant vostre com l’encens.

Salm 140, 1-9

Oració enmig del perill

I de les mans de l'àngel pujà a la presència de Déu el fum dels perfums, amb les pregàries del poble sant (Ap 8, 4)

No tardeu a venir, Senyor.
Jo us invoco, escolteu el meu clam.
Que pugi el meu prec davant vostre com l'encens;
alço aquestes mans com l'ofrena del capvespre.

Senyor, poseu-me una guarda a la boca,
poseu sentinelles a la porta dels meus llavis;
no deixeu que el meu cor es decanti a res de mal,
a cometre cap mena d'injustícia.
El pa seductor dels amics de males arts,
no el vull compartir.

Que em pegui el just, que el piadós em reprengui,
però els perfums dels injustos
no ungiran el meu cap.

Segueixo pregant, ara que els veig desgraciats.
S'han estimbat els seus governants,
que havien escoltat les meves paraules amables.

Com una mola de molí trossejada per terra,
els nostres ossos estan escampats
a la boca de la terra dels morts.

Senyor, Déu meu, a vós giro els meus ulls,
en vós em refugio, no em deixeu indefens.
Guardeu-me del llaç que m'han parat,
dels enganys dels qui van amb males arts.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Que el meu prec, Senyor, pugi davant vostre com l’encens.
Antífona 2Vós sou el meu refugi, Senyor, la meva possessió en aquesta vida.

Salm 141

Sou la meva possessió en aquesta vida

Totes aquestes coses es compliren en el Senyor a l'hora de la seva passió (S. Hilari)

El meu crit implora l'ajut del Senyor,
el meu crit suplica el Senyor.
Aboco davant seu el meu plany,
exposo davant d'ell el meu perill.

El meu esperit està cansat.
Vós sabeu per on camino;
m'han amagat un llaç
al lloc per on passava.

Miro per veure qui es posa a favor meu;
no trobo ningú que faci cas de mi;
he perdut tota esperança d'escapar-me,
ningú no s'interessa per salvar-me la vida.

Imploro auxili, Senyor,
us dic: «Sou el meu refugi,
la meva possessió en aquesta vida.

Escolteu atentament el meu clam,
perquè he quedat desemparat;
allibereu-me dels qui em persegueixen,
homes més forts que no pas jo.

Traieu-me de la presó,
i en donaré gràcies, lloant el vostre nom.
Els justos faran corona al voltant meu,
agraint la mercè que m'heu fet.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Vós sou el meu refugi, Senyor, la meva possessió en aquesta vida.
Antífona 3 Jesucrist, el Senyor, s'abaixà: per això Déu l'ha exalçat per sempre.

Càntic Fl 2, 6-11

Crist, el servent de Déu.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Jesucrist, el Senyor, s'abaixà: per això Déu l'ha exalçat per sempre.

Lectura breu

Rm 11, 33- 36
Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu! Que en són, d'incomprensibles, els seus judicis i, d'impenetrables els seus camins! ¿Qui pot conèixer el pensament del Senyor? ¿Qui l'ha assessorat com a conseller? ¿Qui s'ha avançat mai a donar-li res perquè li ho pugui recompensar? Tot ve d'ell, passa per ell i s'encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre. Amén.

Responsori breu

V. Les vostres obres, Senyor, que en són de variades!
R. Les vostres obres, Senyor, que en són de variades!

V. Totes les heu fetes amb saviesa.
R. Que en són de variades.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Les vostres obres, Senyor, que en són de variades!

Càntic de Maria

Antífona Qui acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi i el que m'ha enviat.

Pregàries

Glorifiquem el Pare i el Fill i l'Esperit Sant, que són l'Únic Déu, i diguem amb humilitat: Senyor, assistiu el vostre poble.

Senyor, Pare totpoderós, féu néixer la justícia a la nostra terra, perquè el vostre poble frueixi del do de la pau.

Obriu a totes les nacions les portes del vostre Regne, perquè tots els pobles se salvin.

Manteniu els esposos en la vostra pau, feu que acceptin la vostra voluntat i que visquin sempre estimant-se.

Recompenseu, Senyor, els nostres benefactors i doneu-los la vida eterna.

Compadiu-vos dels qui han mort, víctimes dels odis i de les guerres, i acolliu-los en el lloc del repòs etern.

Ara resem tots junt l'oració que Jesucrist, Senyor nostre, ens va ensenyar: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós heu volgut que tota la Llei consistís en l'amor a vós i al proïsme; feu que, per l'observança del vostre manament, meresquem d'arribar a la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-