Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Conditor alme siderum,
æterna lux credentium,
Christe, redemptor omnium,
exaudi preces supplicum.

Qui condolens interitu
mortis perire sæculum,
salvasti mundum languidum,
donans reis remedium.

Vergente mundi vespere,
uti sponsus de thalamo,
egressus honestissima
Virginis matris clausula.

Cuius forti poténtiæ
genu curvantur omnia;
cælestia, terrestria
nutu fatentur subdita.

Te, Sancte, fide quæsumus,
venture iudex sæculi,
conserva nos in tempore
hostis a telo perfidi.

Sit, Christe, rex piissime,
tibi Patrique gloria
cum Spiritu Paraclito,
in sempiterna sæcula. Amen.

SalmòdiaAntífona 1 Alegrat, nova Sió, perquè vindrà el teu Rei pacífic a salvar-te.

Salm 118

XIV

Meditació sobre el valor de la paraula de Déu.

El meu manament és que us estimeu els uns als altres (Jo 15, 12)

La vostra promesa fa llum als meus passos,
és la claror que m'il·lumina el camí.

Vull complir el que he jurat:
sostindré que són justes les vostres decisions.

Que en són de grans les penes que sofreixo;
feu que visqui, com ho havíeu promès.

Accepteu, Senyor, l'ofrena que us prometo,
i feu que aprengui les vostres decisions.

La meva vida està sempre en perill,
però no oblido mai la vostra llei.

M'han tirat un llaç els injustos,
però no m'he desviat dels vostres preceptes.

Tindré sempre per herència el vostre pacte,
és l'alegria del meu cor.

Compliré de cor els vostres decrets,
del tot i per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Alegrat, nova Sió, perquè vindrà el teu Rei pacífic a salvar-te.
Antífona 2Sosteniu les mans que cauen, animeu-vos, digueu: El nostre Déu vindrà a salvar-nos, al·leluia.

Salm 15

La meva heretat és el Senyor

Déu ha ressuscitat Jesús i l'ha alliberat dels llaços de la mort

Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.»

Però ells estan pels déus de la regió,
pels sobirans que tenen en gran estima.
Multipliquen els seus ídols,
s'entenen amb altres déus.

Les meves mans no els duran cap ofrena,
els meus llavis no els diran els seus noms.
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m'heu triat la possessió;
la part que m'ha tocat és deliciosa
i m'encisa la meva heretat.

Beneït sigui el Senyor que em dóna seny.
Fins a les nits m'amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta mai no cauré.

El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonareu la meva vida enmig dels morts,
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima.

M'ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al costat vostre, delícies per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Sosteniu les mans que cauen, animeu-vos, digueu: El nostre Déu vindrà a salvar-nos, al·leluia.
Antífona 3 La Llei va ser donada per Moisès; la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist.

Càntic Fl 2, 6-11

Crist, el servent de Déu.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 La Llei va ser donada per Moisès; la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist.

Lectura breu

1Te 5, 23-24
Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot sants, i guardi totalment irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per quan retorni nostre Senyor Jesucrist. Déu, que us crida, és digne de tota confiança; ell ho farà així.

Responsori breu

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.
R. Senyor, Déu de l'univers.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

Càntic de Maria

Antífona Veniu, Senyor, a visitar-nos i a portar-nos la pau; que puguem alegrar-nos de tot cor davant vostre.

Pregàries

Germans estimats, invoquem humilment Crist, nascut de la Verge Maria, i diguem-li amb alegria: Jesús, Senyor, veniu.

Fill unigènit de Déu, que heu de venir com a missatger de la nova Aliança, feu que el món us aculli i reconegui.

Vós, engendrat pel Pare, heu vingut a encarnar-vos de la Verge Maria: purifiqueu-nos dels desitjos mundans.

Vós, que sou la vida, vinguéreu a patir la mort: feu que no hi hagi en nosaltres res digne de mort i de condemnació.

Vós, que en el judici dureu la recompensa i que tantes vegades heu enfortit la nostra debilitat, doneu-nos el premi etern.

Crist, Senyor, que per la vostra mort vau socórrer els morts, escolteu la nostra pregària pels difunts.

Amb el desig que la llum de Crist il·lumini tota la humanitat, diguem al Pare: Pare nostre.

Oració


Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-