Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Jesu, nostra redemptio,
amor et desiderium,
Deus creator omnium,
homo in fine temporum.

Quae te vicit clementia,
ut ferres nostra crimina,
crudelem mortem patiens
ut nos a morte tolleres;

inferni claustra penetrans,
tuos captivos redimens;
victor triumpho nobili
ad dextram Patris residens?

Ipsa te cogat pietas
ut mala nostra superes
parcendo, et voti compotes
nos tuo vultu saties.

Tu esto nostrum gaudium,
qui es futurus praemium,
sit nostra in te gloria,
per cuncta semper saecula. Amen.

Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo

SalmòdiaAntífona 1 Se'n pujà al cel i seu a la dreta del Pare, al·leluia.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor, al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Se'n pujà al cel i seu a la dreta del Pare, al·leluia.
Antífona 2Déu puja enmig d'aclamacions, al so dels corns puja el Senyor, al·leluia.

Salm 46


Aplaudiu, pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l'Altíssim, el terrible,
rei de reis a tot el món.

Sotmet els pobles al nostre guiatge,
posa nacions als nostres peus;
i, per heretat seva, ens pren a nosaltres,
glòria de Jacob, el seu estimat.

Déu puja enmig d'aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.

Canteu a Déu, canteu-li,
canteu al nostre rei,
que és rei de tot el món,
canteu a Déu un himne.

Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat.

Els prínceps dels pobles s'uneixen
al poble del Déu d'Abraham;
perquè són de Déu els poderosos de la terra,
són d'ell, que és sobirà de tots.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Déu puja enmig d'aclamacions, al so dels corns puja el Senyor, al·leluia.
Antífona 3 Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell, al·leluia.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

El judici de Déu

Gràcies, Senyor, Déu de l'univers,
que sou i éreu,
perquè ja heu pres el vostre gran poder
i heu instaurat el vostre regne.

Les nacions estaven furioses,
però ara ha arribat el vostre dia,
l'hora de judicar els morts:
l'hora de recompensar
els vostres servents els profetes
el poble sant
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,
grans o petits,
l'hora de destruir els destructors de la terra.

Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu,
l'hora del seu poder i del seu regne,
i el seu Messies ja governa,
perquè l'acusador dels nostres germans,
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu,
ha estat expulsat.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i pel testimoniatge del seu martiri,
ja que no van estimar tant la vida
que els fes por la mort.
Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell, al·leluia.

Lectura breu

1Pe 3, 18. 22
Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però, per l'Esperit, fou retornat a la vida. Se n'anà al cel, va rebre la submissió de les potestats i dels estols angèlics, i està a la dreta de Déu.

Responsori breu

V. Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare, al·leluia, al·leluia.
R. Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare, al·leluia, al·leluia.

V. Al meu Déu, que és també el vostre Déu.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Antífona Oh Rei de la glòria, Senyor de l'univers, que avui pujàreu gloriós més enllà del cel, no ens deixeu orfes. Déu nostre! Envieu-nos l'Esperit de la veritat, promès pel Pare, al·leluia.

Pregàries

Amb un gran goig a l'ànima, aclamem Crist, assegut a la dreta del Pare, i diguem-li: Oh Crist, vós sou el Rei de la glòria.

Rei de la glòria que enlairàreu al cel el nostre cos moridor per glorificar-lo, allibereu-nos del vell llevat de les culpes i retorneu-nos la dignitat primera.

Vós, que vinguéreu a nosaltres pel camí de l'amor, feu que pel mateix camí tornem a vós.

Crist, que prometéreu que atrauríeu tothom cap a vós, no permeteu que ningú de nosaltres se separi del vostre cos, que és l'Església.

Que allà on vós heu pujat primer i ple de glòria, us acompanyin els nostres pensaments i els nostres cors.

Crist, Déu veritable, Jutge venidor, feu que un dia amb els nostres difunts puguem contemplar-vos com a Senyor misericordiós en el vostre Regne.

Envieu, Senyor, a l'Església i a la humanitat el vostre Esperit d'Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i les comunitats cristianes puguin viure la fe en pau i harmonia entre els homes.

Plens de fe, invoquem tots junts el Pare amb les paraules del nostre Salvador: Pare nostre.

Oració


Déu totpoderós, concediu-nos el do d'una alegria santa i el goig d'una fervent acció de gràcies, perquè l'Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra elevació i a la glòria on ha arribat el cap, també el cos té esperança d'arribar-hi. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-