Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quæ tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternæ dexteræ,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te prævio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In sæculorum sæcula.
Amen

SalmòdiaAntífona 1 El Senyor serà la teva llum eterna, el teu Déu serà la teva glòria, al·leluia.

Salm 122

El Senyor és la nostra esperança

Els dos cecs... cridaren: «Senyor, compadiu-vos de nosaltres, Fill de David!» (Mt 20, 30)

A vós, que teniu el tron dalt del cel,
aixeco els meus ulls.
Com l'esclau té els ulls posats
en les mans del seu amo,

com l'esclava té els seus ulls
en les mans de la mestressa,
tenim els ulls en el Senyor, el nostre Déu,
fins que s'apiadi de nosaltres.

Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos,
estem saturats de menyspreu.
La nostra ànima n'està ben saturada,
dels escarnis dels altius,
del menyspreu dels insolents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1El Senyor serà la teva llum eterna, el teu Déu serà la teva glòria, al·leluia.
Antífona 2S'ha trencat el llaç, tots hem fugit, al·leluia.

Salm 123

El nostre auxili és el nom del Senyor

El Senyor digué a Pau: «No tinguis por..., jo vetllo per tu» (Fets 18, 9-10)

Si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
—que respongui el poble d'Israel—,
si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
quan els homes intentaven assaltar-nos
ens haurien engolit de viu en viu:
tan gran era la fúria que portaven.

Quan la riuada ens vingué a sobre,
ens hauria passat la inundació
més amunt del coll,
més amunt del coll ens hauria passat
la crescuda de les aigües.

Beneït sigui el Senyor,
que no ens deixa caure en les seves dents.
Hem salvat la vida com l'ocell que fuig
del llaç dels caçadors.
S'ha trencat el llaç, i tots hem fugit.

El nostre auxili és el nom del Senyor,
del Senyor que ha fet cel i terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 S'ha trencat el llaç, tots hem fugit, al·leluia.
Antífona 3 Quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi, al·leluia.

Càntic Ef 1 3-10


El Déu salvador

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi, al·leluia.

Lectura breu

Rm 8, 14-17
Tots els qui viuen portats per l'Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d'esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: Abbà, Pare! Així l'Esperit s'uneix personalment al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

Responsori breu

V. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.
R. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.

V. Us guiarà cap el coneixement de la veritat.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Antífona L'Esperit Sant habitarà amb vosaltres i estarà dins vostre per sempre, al·leluia.

Pregàries

Crist ha omplert del consol de l'Esperit Sant els Apòstols i tota l'Església. Donem-li'n gràcies i preguem amb tots els fidels: Senyor, consoleu la vostra Església.

Mitjancer entre Déu i els homes, que escollíreu els sacerdots per cooperadors, encamineu tots els homes al Pare per mitjà dels seus ministres.

Que els pobres i els rics s'agermanin, ja que vós sou Déu dels uns i dels altres, i que els rics no es gloriïn en les seves riqueses.

Reveleu el vostre Evangeli a totes les nacions, perquè tothom arribi a la llum de la fe.

Envieu-nos l'Esperit consolador, i que eixugui les llàgrimes de tots els qui ploren.

Purifiqueu les ànimes dels difunts, porteu-les al cel amb els vostres sants.

Envieu, Senyor, a l'Església i a la humanitat el vostre Esperit d'Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i les comunitats cristianes puguin viure la fe en pau i harmonia entre els homes.

Amb el desig que la llum de Déu il·lumini tots els homes, demanem al Pare que vingui a nosaltres el seu Regne: Pare nostre.

Oració


Que vingui, Senyor, sobre nosaltres la força de l’Esperit Sant, perquè complim sempre fidelment la vostra voluntat i la manifestem amb la nostra manera de viure. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-