Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Gloriós sant Jordi, que veniu d'Orient
i ens porteu les roses
i l'heroica flama del sol i del vent
que les ha descloses.

Gloriós sant Jordi, espurna de foc,
que vessa el fibló de la vostra llança,
de la pàtria sia, en tot temps i lloc,
fe, amor i esperança. Amén

SalmòdiaAntífona 1 El Senyor ha alliberat de la mort la meva vida, al·leluia.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1El Senyor ha alliberat de la mort la meva vida, al·leluia.
Antífona 2No sereu vosaltres qui parlareu; parlarà en vosaltres l'Esperit del vostre Pare, al·leluia.

Salm 113 A

Les meravelles de l'Èxode.

Sapigueu que heu sortit d'Egipte tots els qui heu renunciat a les ambicions del món, (S. Agustí)

Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte,
quan se n'anaren del poble estranger,
la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d'Israel, la seva possessió.

El mar, en veure'ls, va fugir,
i el Jordà se'n tornà riu amunt;
les muntanyes saltaren com anyells,
enjogassades com petits de la ramada.

¿Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per tornar riu amunt?
¿Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
enjogassades com petits de la ramada?

És davant del Senyor que s'estremí la terra,
davant del Déu de Jacob,
que converteix les roques en estanys,
la pedra dura en dolls d'aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 No sereu vosaltres qui parlareu; parlarà en vosaltres l'Esperit del vostre Pare, al·leluia.
Antífona 3 El qui per causa meva haurà perdut la vida, la retrobarà per sempre, al·leluia.

Càntic Ap 19, 1-7

Les noces de l’Anyell.

Al·leluia!
És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu.
R. Al·leluia
Les seves sentències són justes, no van mai errades.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents
R. Al·leluia
i els qui creieu en ell, petits i grans.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
El Senyor, el Déu de l'univers, és rei.
R. Al·leluia
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
R. Al·leluia
i la seva esposa ja està engalanada.
R. Al·leluia (al·leluia)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El qui per causa meva haurà perdut la vida, la retrobarà per sempre, al·leluia.

Lectura breu

Ap 7, 14-17
Aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'Anyell, i els han quedat blancs. Per això estan davant el tron de Déu, donant-li culte nit i dia dins el seu santuari. El qui seu en el tron els protegirà amb la seva presència, mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats al sol ni a la calor, perquè l'Anyell que està en el tron els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l'aigua de la vida. Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.

Responsori breu

V. Els justos resplendiran a la presència de Déu, al·leluia, al·leluia.
R. Els justos resplendiran a la presència de Déu, al·leluia, al·leluia.

V. I els homes rectes se'n gloriaran.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Els justos resplendiran a la presència de Déu, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Antífona Els sofriments del món present no són res comparats amb la felicitat de la glòria que més tard s'ha de revelar en nosaltres, al·leluia.

Pregàries

Germans, Déu Pare ens ha demostrat en Jesucrist, el nostre Senyor, com ens estima. Preguem-lo, doncs, confiadament, i diguem-li: Doneu-nos, Pare, fortalesa en el combat.

Déu Pare, vós per la fe en Crist ens heu donat entrada a la gràcia que posseïm en ferm, doneu al vostre poble la fermesa de la fe.

Pel vostre Fill esperem, confiats, la manifestació de la vostra glòria, feu que tinguem una esperança indestructible.

El vostre amor, Pare, ens mou a estimar tots els homes, fills vostres i germans nostres; uniu tots els catalans en el vostre amor.

Vós voleu que, quan les contrarietats ens envolten pertot arreu, no quedem del tot encerclats; ensenyeu-nos a vèncer en la lluita contra tots els enemics.

Els màrtirs victoriosos us tenen a vós per herència, feu aquest mateix do als nostres germans difunts.

Amb els màrtirs que la cel glorifiquen el Pare, diguem: Pare nostre.

Oració


Glorifiquem, Senyor, el vostre poder i us preguem humilment que així com sant Jordi va ser imitador de la passió del vostre Fill, sigui també protector de la nostra feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-