Menu

dimarts 25 de gener de 2022

dimarts

Misteris de Dolor

1r misteri: Oració de Jesús a l'hort de Getsemaní.

2n misteri: Prendiment i flagel·lació de Jesús.

3r misteri: Jesús és coronat d'espines.

4rt misteri: Jesús carrega la creu camí del Calvari.

5è misteri: Mort de Jesús en creu.

<<