Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que ens ha promès l'Esperit Sant, al·leluia.

Himne

Æterne Rex altissime,
redemptor et fidelium,
quo mors soluta deperit
datur triumphus gratiæ.

Scandis tribunal dexteræ,
Patris, tibique cœlitus
fertur potestas omnium,
quæ non erat humanitus.

Ut trina rerum machina,
cœlestium, terrestrium,
et inferorum condita,
flectat genu jam subdita.

Tremunt videntes Angeli
versam vicem mortalium:
culpat caro, purgat caro,
regnat caro Verbum Dei.

Tu, Christe, nostrum gaudium,
manens perenne præmium,
mundi regis qui fabricam,
mundana vincens gaudia.

Hinc te precantes quæsumus,
ignosce culpis omnibus,
et corda sursum subleva
ad te superna gratia.

Ut cum repente cœperis
clarere nube judicis,
pœnas repellas debitas,
reddas coronas perditas.

Iesu, tibi sit gloria,
qui scandis ad cælestia,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Ve el nostre Déu i no callarà. Al·leluia

Salm 49

El veritable culte del Senyor

No vinc a desautoritzar la Llei, sinó a completar-la (Mt 5, 17)

I

Parla el Senyor, sobirà dels poderosos,
convoca la terra de llevant fins a ponent.
Des de Sió, ciutat meravellosa,
Déu resplendeix.

Ve el nostre Déu, no callarà.
Un foc devorador li va al davant,
al voltant d'ell es congria la tempesta.

De dalt estant convoca cel i terra
al judici del seu poble:
«Aplegueu-me els meus fidels,
que amb la sang d'una víctima segellaren l'aliança.»

El cel proclama la seva justícia,
és Déu mateix qui judica.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Ve el nostre Déu i no callarà. Al·leluia
Antífona 2Ofereix a Déu accions de gràcies. Al·leluia

II

«Escolta, poble meu, sóc jo qui parlo;
Israel, sóc jo qui testifico contra tu:
Jo sóc el Senyor, el teu Déu.

No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.

Acceptaré vedells de casa teva
o bocs dels teus ramats,
quan són meus els animals de la selva,
i en tinc a milers a les muntanyes?

Conec un a un els ocells que van pel cel,
i tinc a mà els animals lliures del bosc.
Si tenia fam, no t'ho hauria de dir:
és ben meva la terra i tot el que s'hi mou.

¿Et creus que menjaré carn de vedells,
i beuré la sang dels bocs?

Ofereix a Déu accions de gràcies,
compleix el que has promès a l'Altíssim,
invoca'm en dies de perill;
jo et salvaré, i reconeixeràs la meva glòria.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Ofereix a Déu accions de gràcies. Al·leluia
Antífona 3 El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes, coneixement del Senyor, i no holocaustos. Al·leluia

III

I a l'home injust, Déu li diu:
«¿Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dóna del que et mano?

Si veus un lladre, te'n vas amb ell,
si veus adúlters, t'hi ajuntes;
obres els llavis per dir mal
i la teva llengua calúmnia.

T'asseus a malparlar dels teus germans,
a difamar els teus familiars.
¿He de callar, mentre fas tot això?
¿Et pensaves que seria com tu?
Te n'acuso, t'ho retrec a la cara.
Enteneu-ho bé, els qui no feu cas de Déu:
si us poso la mà a sobre, ningú no us salvarà.

El qui m'ofereix accions de gràcies
reconeix la meva glòria.
L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes, coneixement del Senyor, i no holocaustos. Al·leluia

Vers

V. Ple de goig i amb tot el cor, al·leluia.

R. Aclamo el Déu que m'és vida, al·leluia.


Lectures

Leccionari biennal


Lectura primera

De la primera carta de sant Joan 4, 1-10

Déu ha estat el primer d'estimar-nos

Estimats, no us fieu de qualsevol que sembli inspirat, perquè corren pel món molts falsos profetes; examineu quin esperit els porta, i veureu si són de Déu. Un senyal perquè conegueu l'Esperit de Déu és aquest: Aquells que confessen que Jesucrist és realment home, és Déu qui els inspira, però aquells que no ho reconeixen, no els inspira pas Déu, sinó l'Anticrist. Heu sentit que està apunt de venir al món, però, de fet, ja hi és.

Fillets, a vosaltres, que sou de Déu, no us han pogut guanyar, perquè el qui està en vosaltres és més poderós que el qui està en el món. Ells són del món; per això parlen d'acord amb el món, i el món se'ls escolta. Nosaltres som de Déu: els qui coneixen Déu ens escolten; els qui no són de Déu no ens volen escoltar; aquest és el senyal perquè reconeguem si l'esperit que inspira un home és el de la veritat o el del error.

Estimats meus, hem d'estimar-nos els uns als altres, perquè l'amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut d'ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és amor.

Hem vist clarament l'amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L'amor és això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el primer d'estimar-nos, tant, que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats.


Responsori

R. Hem vist clarament l'amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic. * Perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna, al·leluia.

V. Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic. * Perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna, al·leluia.

Lectura segona

De les catequesis de sant Ciril de Jerusalem, bisbe
(Catequesi 16, de Spiritu Sancto, 1, 11-12. 16)

L'aigua viva de l'Esperit Sant

L'aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d'ell per donar-li vida eterna. És una mena nova d'aigua que viu i brolla; brolla tanmateix damunt dels qui en són mereixedors. ¿I per què la gràcia de l'Esperit Sant ha estat anomenada amb la paraula «aigua»? Perquè l'aigua és la que ho manté tot: fa germinar les plantes i conserva la vida dels éssers vius, baixa del cel en forma de pluja, s'escola d'una única i mateixa manera, però té uns efectes multiformes: és divers l'efecte en una palmera o en un cep, però l'aigua ho és tot en totes les coses; té una única manera de ser, i no n'hi ha cap altra distinta d'aquesta; la pluja no cau adés d'una manera i adés d'una altra, però s'adapta a l'estructura dels que la reben, i per a cadascun es converteix en el que li convé.

De la mateixa manera, també l'Esperit Sant, que és únic, que té una sola manera de ser i és indivisible, dóna la gràcia a cadascun tal com ell vol. I no altrament de com un tronc sec, si és eixamorat per l'aigua, lleva brots, igualment l'ànima pecadora, si fa penitència, si es fa digna del do de l'Esperit Sant, lleva fruits de justícia. L'Esperit Sant té una única i exclusiva manera de ser, però, per voluntat de Déu i en nom de Crist, fa moltes accions admirables.

Perquè empra la llengua d'un home per a comunicar la saviesa, il·lustra la ment d'un altre amb la gràcia de la profecia; a un tercer, li atorga el do d'expulsar dimonis, i a un altre, encara, li confereix el carisma d'interpretar les Escriptures. Reafirma la temprança d'un, i ensenya a un altre el que pertoca a la misericòrdia; ensinistra a aquest a dejunar i a suportar els exercicis de la vida ascètica; a aquell, a menysprear les coses del cos, mentre prepara un tercer per al martiri. I l'Esperit Sant és distint en cadascú, però mai no és distint d'ell mateix, tal com està escrit: Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.

La seva arribada és suau i lleu; la seva sensació, flonja i agradable; el seu jou és lleugeríssim. Els raigs brillants de la seva llum i de la seva ciència anticipen l'arribada de l'Esperit. I ve amb entranyes de protector autèntic, perquè ve a salvar, a guarir, a ensenyar, a enfortir, a consolar, a il·lustrar els enteniments, primer el d'aquell que el rep, i després, per obra d'ell, el dels altres.

I no altrament de com un que abans estava embolcallat de tenebres, després, quan tot d'una veu el sol, rep en l'ull corporal la llum i veu perfectament el que abans no veia, igualment el qui s'ha fet digne del do de l'Esperit Sant és il·luminat en el seu esperit i, exalçat per damunt de la seva intel·ligència humana, comprèn el que no sabia.


Responsori

R. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. * Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots, al·leluia.

V. Vosaltres sou cos de Crist i cadascú formeu els seus membres. * Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots, al·leluia.

Oració


Que vingui, Senyor, sobre nosaltres la força de l’Esperit Sant, perquè complim sempre fidelment la vostra voluntat i la manifestem amb la nostra manera de viure. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-