Menu
2021

Lectures de la missa

Primera lectura

2Tm 4,10-17b

Lluc és l'únic que s'ha quedat amb mi


Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu

Estimat, Dimàs, per amor a aquest món, m'ha abandonat i se n'ha anat a Tessalònica, Crescent ha anat a Galàcia, i Titus, a Dalmàcia. Lluc és l'únic que s'ha quedat amb mi. Quan vinguis, porta Marc amb tu, perquè em fa un bon servei. Tíquic, l'he enviat a Efes. Porta'm el mantell que vaig deixar a Troas, a casa de Carp, i també els llibres, sobretot els pergamins.

Alexandre, el calderer, m'ha fet molt de mal. El Senyor li pagarà segons les seves obres. Guarda-te'n també, perquè s'ha oposat amb totes les forces a la nostra predicació.

Durant la meva primera defensa davant el tribunal no es presentà ningú a fer-me costat; tothom m'abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Senyor m'assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'evangeli, i poguessin escoltar-lo tots els pagans.

Salm responsorial

144,10-11.12-13ab.17-18

R. Que els fidels, Senyor,
proclamin la glòria del vostre regne.

Senyor, que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència.

Que facin conèixer als homes
les gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu regne.
El vostre regne s'estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions.

Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor.
El Senyor és a prop dels qui l'invoquen,
dels qui l'invoquen amb sinceritat.

Al·leluia

Soc jo qui us he escollit del món
per confiar-vos la missió d'anar pertot arreu i donar fruit,
i el vostre fruit perdurarà.Jo 15,16


Lectura de l'Evangeli

Lc 10,1-9

Hi ha molt a segar i pocs segadors


Lectura de l'evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià que s'avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d'anar. Els deia:
«Hi ha molt a segar i pocs segadors: demaneu a l'amo dels sembrats que enviï homes a segar-los. Aneu. Us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa digueu primer: "Pau en aquesta casa". Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell; si no, retornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: els treballadors bé es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble us reben bé, mengeu el que us posin a taula, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d'aquell lloc: "El Regne de Déu és a prop vostre"».

<<