Litúrgia de les Hores

diumenge 25 de juliol de 2021

sant Jaume, apòstol

patró d'Espanya

solemnitat


Verge orant. Kiko Argüello