Litúrgia de les Hores

Litúrgia de les Hores

diumenge 29 de maig de 2022

ASCENSIÓ DEL SENYOR


solemnitat