Litúrgia de les Hores

Litúrgia de les Hores

dissabte 3 de desembre de 2022

setmana I d'Advent

i I del cicle litúrgic

sant Francesc Xavier

prevere

memòria


Que en són de bells sobre les muntanyes els peus del missatger que proclama la pau