Litúrgia de les Hores

Litúrgia de les Hores

divendres 23 d'abril de 2021

sant Jordi

patró de Catalunya

solemnitat