Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Escoltem la veu del Senyor i entrem al lloc del seu repòs.

Himne

El sol ja desvetlla les ombres,
el dia a les cambres va entrant,
molts homes es lleven —és l'alba—
i fan el camí del treball.

A port, pescadors de l'encesa
retornen, com sempre, a les llars.
Tots porten dolor i esperança
que el mar en la xarxa ha deixat.

Senyor de la mar i les platges,
Senyor dels conreus i els sembrats,
Senyor de les fàbriques grises,
dels pobles i de les ciutats,

que soni en els cors la Paraula
que al fons del neguit heu Posat:
Cercar la Justícia i el Regne!,
la resta, amb escreix, se'ns darà.

A vós donem sempre lloança,
Senyor del repòs i el treball,
pel Crist, vostre Fill, germà nostre,
que al món l'Esperit ha enviat. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 És bo de cantar al vostre nom, de proclamar al matí el vostre amor, oh Altíssim!

Salm 91

Himne als designis de Déu

El salm canta les proeses de l'Unigènit del pare (S. Atanasi)

És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al vostre nom, Senyor,
de proclamar al matí el vostre amor,
i de nit, la vostra fidelitat.

Us canto amb la lira de deu cordes i amb l'arpa,
als acords d'interludis de cítara.
Senyor, quin goig que em donen les vostres gestes!
Aclamo amb alegria l'obra de les vostres mans.

Senyor, que en són, de grans, les vostres obres,
els vostres designis, que en són, de profunds!
Els ignorants els desconeixen,
els insensats no se n'adonen.

Ni que els injustos creixin com l'herba,
ni que arribin a florir els amics de males arts,
acabaran que no se'n parlarà mai més.
Però vós, Senyor, sou excels per sempre.

Els vostres enemics desapareixeran,
seran dispersats els amics de males arts,
i a mi, com als búfals, m'alceu el front,
m'ungiu amb oli novell;
puc mirar fit a fit els meus contraris,
en sento parlar sense por.

Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu;

encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d'ufana i de vigor,
per proclamar que el Senyor és recte,
que la meva Roca no coneix la injustícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1És bo de cantar al vostre nom, de proclamar al matí el vostre amor, oh Altíssim!
Antífona 2Us donaré un cor nou i un esperit nou.

Càntic Ez 36, 24-28

El Senyor renovarà el seu poble

Ells seran el seu poble, i el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells (Ap 21, 3)

Us prendré d'entre els pobles estrangers,
us aplegaré de tots els països
i us faré venir a la vostra terra.

Abocaré sobre vosaltres aigua pura,
perquè sigueu purs de tota màcula
i de tots els vostres ídols.

Us donaré un cor nou
i posaré un esperit nou dins vostre;
trauré de vosaltres aquest cor de pedra
i us en donaré un de carn.
Posaré dins vostre el meu esperit
i faré que seguiu els meus decrets,
que compliu i observeu les meves decisions.

Habitareu el país que vaig donar als vostres pares;
vosaltres sereu el meu poble,
i jo seré el vostre Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Us donaré un cor nou i un esperit nou.
Antífona 3 Els infants més petits ja canten la vostra majestat, Senyor.

Salm 8

Majestat del Senyor i dignitat de l'home

Tot ho ha posat sota els seus peus; i a ell l'ha fet cap de tot i l'ha donat a l'Església (Ef 1, 22)

Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom per, tota la terra!

La majestat que teniu dalt del cel,
els infants més petits ja la canten:
«Heu fet del firmament un baluard
que detura el rebel i l'enemic.»

Quan miro el cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat,
jo dic: «¿Què és l'home, perquè us en recordeu,
què és un mortal, perquè li doneu autoritat?

Gairebé l'heu igualat als àngels,
l'heu coronat de glòria i de prestigi,
l'heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus:

ramades de vedells i d'ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l'ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.»

Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom per tota la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Els infants més petits ja canten la vostra majestat, Senyor.

Lectura breu

2Pe 3, 13-15
Nosaltres, tal com el Senyor ens ho ha promès, esperem un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia. Per tant, estimats, mentre espereu això, mireu que us trobi en pau, immaculats i irreprensibles, i penseu que la paciència del nostre Senyor us dóna l'oportunitat de salvar-vos.

Responsori breu

V. Plens de goig, els meus llavis us aclamaran enmig de cants.
R. Plens de goig, els meus llavis us aclamaran enmig de cants.

V. Diré a tothom el vostre ajut.
R. Els meus llavis us aclamaran enmig de cants.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Plens de goig, els meus llavis us aclamaran enmig de cants.

Càntic de Zacaries

Antífona Guieu, Senyor, els nostres passos per camins de pau.

Pregàries

Adorem Déu, que pel seu Fill donà als homes l'esperança i la vida, i diguem-li humilment: Escolteu-nos, Senyor.

Senyor, Pare de tots, vós, que ens heu fet arribar al començament d'aquest dia, feu que visquem amb Crist a lloança de la vostra glòria.

Vós, que ens infonguéreu a l'ànima la fe, l'esperança i la caritat, manteniu-les sempre vives en nosaltres.

Que els nostres ulls, Senyor, s'alcin sempre cap a vós, perquè sapiguem respondre promptament a les vostres inspiracions.

No permeteu que caiguem en les insídies i paranys de la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, deixem que l'Esperit es posi en lloc nostre i repetim la pregària del Senyor: Pare nostre.

Oració


Déu omnipotent i etern, que sou la resplendor de la llum veritable i el dia que no s'acaba, us preguem, ara que torna l'hora matinal, que allunyada la nit del pecat, il·lumineu els nostres cors amb el fulgor de la vostra vinguda. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-