Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Himne

Un nou dia clareja amb llum nova,
és el dia en què ha obrat el Senyor;
és la llum que il·lumina tot home
en la fe, l'esperança i l'amor.

Terra i cel s'engalanen de festa,
tot el món en el goig s'estremeix
quan la terra de vida es clivella
i la vida de Déu resplendeix.

Salvador poderós que s'aixeca,
sol ixent d'un nou jorn sense fi
és Jesús que corona la gesta
anunciada a Israel des d'antic.

Feu, Senyor, que la mort i la vida
de tot home vivent i mortal
siguin gesta que en vós ressuscita
a la joia del viure eternal.

Lloem sempre el Poder de Déu Pare,
lloem tots el misteri del Fill,
l'Esperit Poderós ens abrandi
en el foc d'un amor tan sublim.

SalmòdiaAntífona 1 Oh Déu, torneu-nos la vida, i el vostre poble trobarà en vós l'alegria, al·leluia.

Salm 84

Promeses de pau

Quan el nostre Salvador baixà a la terra, Déu la beneí (Orígenes)

Heu afavorit, Senyor, el vostre país,
i renovat el vostre poble;
heu perdonat als de Jacob totes les culpes,
heu estès un vel sobre els seus pecats,
el vostre enuig s'ha apaivagat,
us heu desdit del vostre rigor.

Déu salvador nostre, renoveu-nos;
assereneu-vos i no us enutgeu.
¿Sereu sempre tan sever amb nosaltres,
i a cada generació mantindreu el rigor?

¿És que no ens retornareu la vida
perquè el vostre poble trobi en vós l'alegria?
Senyor, feu-nos veure el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació.

Jo escolto què diu el Senyor,
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l'estimen:
«Que no tornin a ser tan insensats.»

El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;

la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.

La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Oh Déu, torneu-nos la vida, i el vostre poble trobarà en vós l'alegria, al·leluia.
Antífona 2Hem confiat en el Senyor, i ens ha donat la pau, al·leluia.

Càntic Is 26, 1-4. 7-9. 12

Himne després de la victòria sobre els enemics

La muralla reposa sobre un fonament de dotze pedres (Ap 21, 14)

Tenim una ciutat fortificada,
amb muralles i baluards que la salven.
Obriu les portes, i entrarà un poble just,
que guarda la fidelitat i manté ferm el seu cor.
Vós el guardeu en pau, perquè confia en vós.

Confieu sempre en el Senyor,
que és la roca eterna.

El camí que el just segueix és la rectitud,
vós li aplaneu la ruta.
Senyor, estem atents al camí de la vostra Llei,
ens delim únicament pel vostre nom
i pel vostre record.

De nit us desitjo amb tota l'ànima,
em deleixo per vós del fons del cor:
sé que, tan bon punt la vostra Llei apareixerà a la terra,
els habitants del món aprendran la bondat.

Senyor, concediu-nos la pau!
El fruit mateix del nostre treball és obra vostra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Hem confiat en el Senyor, i ens ha donat la pau, al·leluia.
Antífona 3 La terra ha donat el seu fruit; que els pobles s'alegrin i cridin de goig, al·leluia.

Salm 66

Invitació als pobles a lloar Déu

Sapigueu que el missatge de la salvació de Déu ha estat enviat a tots els pobles (Fets 28, 28)

Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i tots els pobles veuran la salvació.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.

Que s'alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud
i guieu els pobles de la terra.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.

La terra ha donat el seu fruit,
el Senyor, el nostre Déu, ens beneeix.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d'un cap a l'altre de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 La terra ha donat el seu fruit; que els pobles s'alegrin i cridin de goig, al·leluia.

Lectura breu

Fets 13, 30-33
Déu ressuscità Jesús d'entre els morts, i durant molts dies s'aparegué als qui havien pujat amb ell de Galilea a Jerusalem. Ells ara en donen testimoni davant el nostre poble, i nosaltres venim a portar-vos-en la Bona Nova: Déu, ressuscitant Jesús, ha complert amb bé de nosaltres, els fills, la promesa feta als nostres pares. És allò que diu el salm segon: Ets el meu fill, avui t'he engendrat.

Responsori breu

V. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

V. Que per nosaltres fou clavat a l'arbre de la creu.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Zacaries

Antífona Us ho dic amb tota veritat, el pa que us va donar Moisès no era de debò el pa del cel: el meu Pare us dóna l'autèntic pa del cel, al·leluia.

Pregàries

Alegrem-nos amb Crist, que reconstruí el temple destruït del seu cos. I supliquem-li: Senyor, concediu-nos els fruits de la vostra resurrecció.

Crist salvador, que portàreu a les santes dones i als Apòstols el goig de la vostra resurrecció, i salvàreu l'univers, convertiu-nos en els vostres testimonis.

Vós, que prometéreu que tots ressuscitarien, feu-nos missatgers del vostre Evangeli.

Vós, que us apareguéreu als Apòstols i els comunicàreu l’Esperit Sant, infoneu-nos aquest Esperit creador i renovador.

en temps de pandèmia

Per tots els que experimenten el dolor i la tristesa que ens ha portat la pandèmia: els malalts i els seus familiars, el personal mèdic i d'infermeria, els confinats, els avis de les residències, els que viuen sols i amb por... Que a tots arribi la força i la renovació de la Pasqua.

Per tots els que afronten el futur immediat amb incertesa i preocupació, especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Que Jesús ressuscitat els ompli també de serenor i de confiança.

Pels difunts, especialment els que han mort sols en hospitals i residències. Per les famílies que no han pogut acompanyar i acomiadar els seus éssers estimats. Que el Déu de la vida els doni consol i fortalesa.

Vós, que prometéreu que us quedaríeu amb els vostres deixebles fins a la fi del temps, quedeu-vos avui amb nosaltres i assistiu-nos sempre.

En acabar la nostra pregària, diguem les paraules de Jesús, el nostre mestre: Pare nostre.

Oració


Senyor, vós que obriu les portes del vostre Regne als qui han nascut de l'aigua i de l’Esperit Sant, augmenteu la caritat en els vostres servents, perquè, purificats dels pecats, obtinguin tot allò que la vostra bondat els promet. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-