Menu

Laudes

Si la pegària litúrgica del dia comença amb Laudes, s'hi anteposa l'Invitatori.
S'omet la introducció a Laudes quan s'acaba de resar l'Invitatori.

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu ajudar-nos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Ressona límpida una veu,
reprèn les ombres de la nit;
fugen els somnis ben enllà;
Crist brilla amb força des del cel.

Ixi la ment de l'estupor
amb què l'oprobi l'ha ferit;
ja resplendeix un nou estel
que llevarà tot el pecat.

És enviat del cel l'Anyell
a perdonar el deute de franc;
parlem amb llàgrimes tots junts
puix que se'ns mostra tan clement,

perquè, en fulgir per segon cop,
i en cenyir el món la feredat,
no ens peni tots segons els crims,
ans ens aculli pietós.

L'honor al Pare sobirà,
i a l'Unigènit el triomf,
lloança justa a l'Esperit
per tots els segles sempiterns. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Els meus ulls es desvetllen per vós quan encara no és de dia.

Salm 118, 145-152
XIX [Coph]


Clamo amb tot el cor, Senyor, escolteu-me,
vull complir els vostres decrets.

A vós us invoco, salveu-me;
guardaré el vostre pacte.

Encara no és de dia, ja vinc a implorar-vos,
confiant en les vostres paraules.

Abans d'hora es desvetllen els meus ulls,
per considerar les vostres promeses.

Vós que m'estimeu, escolteu el meu clam;
doneu-me la vida, Senyor, com vau decidir.

Són a prop els meus astuts perseguidors,
ells que estan lluny de la vostra llei.

Vós sou a la vora, Senyor,
i es mantenen ferms els vostres manaments:

jo sé, fa temps, que el vostre pacte,
l'heu assegurat per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Els meus ulls es desvetllen per vós quan encara no és de dia.
Antífona 2Del Senyor em ve la glòria i el triomf, és ell qui m'ha salvat.

Càntic Ex 15, 1-5. 8-13. 17-18

Himne de victòria després del pas del Mar Roig

Tots els qui havien aconseguit la victòria contra la Bèstia cantaven el càntic de Moisès, servent de Déu (Ap 15, 2-3)

Cantem al Senyor, que s'ha cobert de glòria,
ha tirat al mar cavalls i cavallers.
Del Senyor em ve la glòria i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

És el meu Déu, i jo l'he de lloar,
és el Déu del meu pare, i jo l'he d'enaltir.
El Senyor és un gran guerrer,
el seu nom és Jahvè.

Ha tirat al mar els carros del Faraó,
els millors combatents s'han enfonsat al Mar Roig.
Els han cobert les onades
i han baixat al fons com un roc.

Al bufec del vostre alè, les aigües s'apilen,
i s'aguanten com un dic,
s'endureixen les onades de la mar.

Llavors diu l'enemic: «Perseguim-los, agafem-los:
satisfaré l'afany de repartir botí,
em trauré l'espasa, i seran tots meus.»
Però bufa el vostre alè, i la mar els cobreix,
s'enfonsen com plom dins l'aigua impetuosa.

¿Qui és com vós entre els déus?
¿Qui és tan magnífic entre el sants?
Teniu fama de temible, d'obrar prodigis,
heu estès només la mà, i els ha engolit la terra.

Amb amor guieu el poble que heu redimit,
el vostre poder els condueix al lloc sagrat.

Feu-lo entrar a la muntanya,
planteu-lo a la vostra heretat,
al lloc on heu posat el vostre tron,
al santuari que han construït les vostres mans.
El Senyor serà rei per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Del Senyor em ve la glòria i el triomf, és ell qui m'ha salvat.
Antífona 3 Lloeu el Senyor, tots el pobles.

Salm 116

Lloança a l'amor fidel del Senyor

Si els altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat (Rm 15, 8. 9)

Lloeu el Senyor, tots els pobles,
Glorifiqueu-lo, totes les nacions;

el seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu el Senyor, tots el pobles.

Lectura breu

Is 11, 1-3a
La soca de Jesè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels. L'Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i d'enteniment, esperit de consell i de valentia, esperit de coneixement i de reverència del Senyor, i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor.

Responsori breu

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

Càntic de Zacaries

Antífona Sió, no temis; mira ve el teu Déu, al·leluia.

Pregàries

Preguem Déu Pare, que des de tota l'eternitat volgué salvar el seu poble, i diguem-li: Guardeu el vostre poble, Senyor.

Vós, que prometéreu el Germen de justícia al vostre poble, vetlleu per la santedat de la vostra Església.

Oh Déu, inclineu el cor dels homes a la vostra paraula, feu sants i exemplars els vostres fidels.

Conserveu-nos en l’amor de l’Esperit Sant, per acollir la misericòrdia del vostre Fill que ha de venir.

Pare clementíssim, manteniu-nos ferms fins a la fi per al dia de la vinguda de Jesucrist, el Senyor.

Jesús ens ha revelat que Déu és el nostre Pare i per això, amb confiança filial gosem dir: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós heu volgut que molts pobles es convertissin a vós per la predicació de sant Francesc Xavier; feu que els cors dels vostres fidels creixin en el zel de propagar la fe i que arreu la vostra Església s'alegri amb una nombrosa fillada. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-