Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor, el Rei que ha de venir.

Himne

Ressona límpida una veu,
reprèn les ombres de la nit;
fugen els somnis ben enllà;
Crist brilla amb força des del cel.

Ixi la ment de l'estupor
amb què l'oprobi l'ha ferit;
ja resplendeix un nou estel
que llevarà tot el pecat.

És enviat del cel l'Anyell
a perdonar el deute de franc;
parlem amb llàgrimes tots junts
puix que se'ns mostra tan clement,

perquè, en fulgir per segon cop,
i en cenyir el món la feredat,
no ens peni tots segons els crims,
ans ens aculli pietós.

L'honor al Pare sobirà,
i a l'Unigènit el triomf,
lloança justa a l'Esperit
per tots els segles sempiterns. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Envieu-me, Senyor, la llum i la veritat.

Salm 42

Set de Déu i del seu temple

Jo, que sóc la llum, he vingut al món (Jo 12, 46)

Feu-me justícia, defenseu la meva causa
contra la gent que no estima;
allibereu-me, Déu meu, d'aquests homes
perversos i traïdors.

Déu meu, la muralla que em salva sou vós.
¿Per què m'abandoneu?
¿Per què he d'anar de dol pertot arreu,
seguit de prop per l'enemic?

Envieu-me la llum i la veritat;
que elles em guiïn,
que em duguin a la muntanya sagrada,
al lloc on residiu;

i m'acostaré a l'altar de Déu,
a Déu, que és la meva alegria;
ho celebraré i us lloaré amb la cítara;
Senyor, Déu meu.

¿Per què aquesta tristor, ànima meva?
¿Per què aquest torbament?
Espera en Déu. Jo el tornaré a lloar:
Salvador meu i Déu meu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Envieu-me, Senyor, la llum i la veritat.
Antífona 2Veniu a salvar-nos, Senyor, tots els dies de la nostra vida.

Càntic Is 38, 10-14. 17-20

Angoixa del moribund i goig per haver recobrat la salut

Sóc el qui viu; jo que era mort... tinc les claus de la mort i del seu reialme (Ap 1, 17-18)

Jo pensava: «A la meitat de la vida
me n'he d'anar;
em veig a les portes del país dels morts
privat dels anys que em quedaven.»

Pensava: «No veuré més el Senyor
en aquesta vida,
no contemplaré ningú més
dels habitants del món.»

S'emporten lluny de mi la meva cabana,
com una tenda de pastors;
ell enrotlla com un teixidor la meva vida
i en talla l'ordit.

Del matí a la nit em turmenten,
crido fins l'endemà;
trosseja els meus ossos com un lleó,
del matí a la nit em turmenten.

Xerrotejant com l'oreneta,
parrupant com els coloms,
es consumeixen els meus ulls mirant al cel.

Heu deturat la meva vida
de caure a la fossa de la mort,
perquè llenceu rere vostre
tots els meus pecats.

La mort no us donaria gràcies,
no us lloaria la terra dels morts;
els qui s'hi enfonsen no esperen
la vostra fidelitat.

Els vius són els qui us donen gràcies,
com jo ho faig avui.
Els pares fan conèixer als seus fills
la vostra fidelitat.

Senyor, veniu a salvar-nos,
i farem ressonar les arpes
tots els dies de la nostra vida
al temple del Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Veniu a salvar-nos, Senyor, tots els dies de la nostra vida.
Antífona 3 Sou digne de lloança, Déu meu, a Sió

Salm 64

Solemne acció de gràcies

Pensa que Sió figura la ciutat del cel (Orígenes)

Sou digne de lloança,
Déu meu, a Sió;
sou digne que us complim les prometences,
vós que escolteu les pregàries.

A vós presenten els homes
les seves culpes.
Quan les nostres faltes ens aclaparen,
vós ens les perdoneu.

Feliços els que vós escolliu
per entrar a viure als vostres atris.
Ens saciarem dels béns de casa vostra,
dels dons sagrats del vostre temple.

Déu, salvador nostre, vós ens responeu
amb prodigis de bondat;
sou l'esperança de tots els continents
i de les illes llunyanes;

amb la vostra força planteu les muntanyes,
cenyit com un valent;
vós apaivagueu el bramul de la mar,
el bramul de les onades
i els avalots dels pobles.

Els habitants de la terra s'esglaien
en veure els vostres prodigis;
les portes de l'aurora i del crepuscle
s'omplen de goig.

Vetlleu per la terra i la regueu,
l'enriquiu a mans plenes.
El rierol de Déu desborda d'aigua
preparant els sembrats.

Fecundeu la terra
amarant els seus solcs,
aplanant els terrossos,
ablanint-la amb els xàfecs,
i beneïu el que hi germina.

Coroneu l'anyada amb l'abundor que cau del cel,
la fertilitat regalima de la vostra carrossa.

Aclama joiós l'herbei de l'estepa,
s'engalanen els turons;
les prades es vesteixen de ramats,
les valls, cobertes de blat,
aclamen joioses i canten.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Sou digne de lloança, Déu meu, a Sió

Lectura breu

Gn 49, 10
El ceptre no serà pres a Judà, els seus fills seguiran governant fins que vindrà aquell a qui és destinat. A ell se sotmetran els pobles.

Responsori breu

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

Càntic de Zacaries

Antífona Alegra't, filla de Sió, perquè jo vindré i em tindràs dintre teu, diu el Senyor.

Pregàries

Preguem, germans, Crist Senyor nostre, que és la llum que il·lumina tots els homes, i aclamem-lo amb alegria: Jesús, Senyor, veniu.

Que la llum de la vostra presència esvaeixi les tenebres, i ens faci dignes dels vostres dons.

Salveu-nos, Senyor, Déu nostre, ajudeu-nos avui, a confessar el vostre sant nom.

Enceneu els nostres cors, Senyor, i feu que desitgin per damunt de tot unir-se a vós.

Vós, que socorreguéreu la nostra flaquesa, assistiu els malats i els moribunds.

Renovem la nostra confiança en l'amor fidel de Déu que ve a salvar-nos: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós heu fet del bisbe sant Ambrós un mestre de la fe catòlica i un exemple de fermesa apostòlica; susciteu en la vostra Església homes segons el vostre cor que la governin amb força i saviesa. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-