Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Rei de la glòria.

Himne

Jesu dulcis memoria,
Dans vera cordis gaudia:
Sed super mel et omnia,
Ejus dulcis præsentia.

Nil canitur suavius,
Nil auditur jucundius,
Nil cogitatur dulcius,
Quam Jesus Dei Filius.

Jesu spes pænitentibus,
Quam pius es petentibus!
Quam bonus te quærentibus!
Sed quid invenientibus?

Nec lingua valet dicere,
Nec littera exprimere,
Expertus potest credere,
Quid sit Jesum diligere.

Sis Jesu nostrum gaudium,
Qui es futurus præmium:
Sit nostra in te gloria,
Per cuncta semper sæcula. Amen


SalmòdiaAntífona 1 Avui els vestits de Jesús es tornaren blancs com la neu i la seva cara resplendí com el sol.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Avui els vestits de Jesús es tornaren blancs com la neu i la seva cara resplendí com el sol.
Antífona 2Avui el Senyor es transfigurà i rebé el testimoni de la veu del Pare; Moisès i Elies, vestits de llum, conversaven amb ell del traspàs que havia d'acomplir a Jerusalem.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Avui el Senyor es transfigurà i rebé el testimoni de la veu del Pare; Moisès i Elies, vestits de llum, conversaven amb ell del traspàs que havia d'acomplir a Jerusalem.
Antífona 3 Moisès, el legislador, i Elies, el profeta, aparegueren esplendents a la muntanya conversant amb el Senyor transfigurat.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Moisès, el legislador, i Elies, el profeta, aparegueren esplendents a la muntanya conversant amb el Senyor transfigurat.

Lectura breu

Ap 21, 10. 13
L'àngel em transportà en l'esperit dalt una muntanya gran i alta i m'ensenyà la ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel, de la presència de Déu. La ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la lluna, perquè la glòria de Déu l'omple de claror i l'Anyell li fa llum.

Responsori breu

V. De glòria i de prestigi l'heu coronat, Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. De glòria i de prestigi l'heu coronat, Senyor, al·leluia, al·leluia.

V. L'heu fet rei de les coses que heu creat.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. De glòria i de prestigi l'heu coronat, Senyor, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Zacaries

Antífona Del núvol estant una veu digué: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut: escolteu-lo, al·leluia.

Pregàries

Preguem amb confiança el nostre Salvador, que es transfigurà meravellosament a la muntanya davant dels deixebles i diguem-li: Feu-nos veure la llum, Senyor, en la vostra llum.

Pare clementíssim, que transfiguràreu el vostre Fill estimat i us manifestàreu en el núvol lluminós, feu que escoltem fidelment la paraula de Crist.

Oh Déu, que sacieu del bo i millor de casa vostra els qui escolliu i els doneu la beguda espiritual de la vostra taula, concediu-nos que trobem en el Cos de Crist la font de la nostra vida.

Oh Déu, que féreu resplendir la llum enmig de la foscor i us deixàreu veure en els nostres cors perquè contempléssim la vostra glòria en el rostre de Jesucrist, aviveu en nosaltres l'afany de contemplar el vostre fill estimat.

Oh Déu, que ens heu cridat amb una vocació santa, segons el do de la gràcia que ha resplendit en Jesucrist, el nostre Salvador, feu que els homes coneguem la vida eterna per mitjà de l'Evangeli.

Pare bo, que ens heu estimat tant que heu volgut que ens diguéssim i fóssim fills vostres, feu que ens assemblem a Jesucrist, quan ell vindrà gloriós.

Demanem ara al Pare que ens atorgui el perdó i la pau: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, en la gloriosa Transfiguració del vostre Unigènit vau confirmar els misteris de la fe amb el testimoni de Moisès i d’Elies, i vau anunciar la meravellosa adopció dels vostres fills; feu que escoltem la veu del vostre Fill estimat i esdevinguem cohereus del mateix Rei de la glòria. Que amb vós viu i regna.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-