Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor, rei dels Apòstols.

Himne

Encetem amb alegria
la lloança matinal,
honorem l'apòstol Jaume,
de Jesús fidel herald.

És ressò de la veu seva
la lloança de la fe,
és llavor que ha fet florida
en el cor senzill i net.

Missatger de l'Evangeli
fins els límits d'Occident,
les paraules aflamades
s'han tornat camí d'estels.

Tots els pobles en romiatge,
com vidents d'astres eterns,
vénen prop del seu sepulcre
proclamant la seva fe.

Al Tabor i a l'hort, va veure
a Jesús diví i humà,
demanem-li l'esperança,
mentre ens cal creure i lluitar.

Pare sant, Pare dels pobles,
Fill, Senyor de l'univers,
l'Esperit ens concedeixi
d’arribar al goig promès. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Jesús veié dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu, i els va cridar.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Jesús veié dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu, i els va cridar.
Antífona 2Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n'anaren amb Jesús.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n'anaren amb Jesús.
Antífona 3 Vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb que jo seré batejat.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb que jo seré batejat.

Lectura breu

Ef 2, 19-22
Ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i membres de la família de Déu. Formeu un edifici construït sobre el fonament dels Apòstols i profetes, que té el mateix Jesucrist per pedra angular. Sobre ell reposa tota la construcció, que es va alçant harmoniosament gràcies al Senyor i forma un temple consagrat. Per Jesucrist, també vosaltres heu entrat a formar part de l'edifici, on Déu resideix per la presència de l'Esperit.

Responsori breu

V. Els nomenareu pastors sobre tota la terra.
R. Els nomenareu pastors sobre tota la terra.

V. Invocaran el vostre nom, Senyor.
R. Sobre tota la terra.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Els nomenareu pastors sobre tota la terra.

Càntic de Zacaries

Antífona Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells.

Pregàries

Donem gràcies a nostre Pare del cel, perquè, per mitjà de l’apòstol sant Jaume, ens ha fet conèixer la veritat, i preguem-lo, dient: Salveu, Senyor, el vostre poble.

Us lloem, Senyor, perquè, per mitjà dels Apòstols, il·lumineu la nostra vida amb l'Evangeli; feu-nos dòcils al vostre missatge.

Us lloem Senyor, perquè heu volgut que la vostra paraula arribés a la nostra pàtria; feu-la fidel a la doctrina rebuda dels vostres enviats.

Us lloem Senyor, perquè, per mitjà dels bisbes, la presència apostòlica perdura entre nosaltres; feu que els nostres bisbes siguin plenament fidels al servei de la paraula.

Us lloem, Senyor, perquè heu volgut que la predicació salvadora arrelés en el nostre país; feu que aquesta fe augmenti i es purifiqui constantment.

Concloguem la nostra pregària amb l'oració que Jesús ensenyà als apòstols: Pare nostre.

Oració


Déu totpoderós i etern, que, amb la sang de sant Jaume consagràreu les primícies del martiri dels vostres Apòstols, enfortiu la vostra Església amb el seu testimoniatge i feu que, pel seu patrocini, ens mantinguem sempre fidels a Crist, que amb vós viu i regna.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-