Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Celebrem el Senyor, aclamem-lo amb els nostres cants.

Himne

Joia de l'alba...
salve!

S'atansa el dia,
canta la joia;
volant per l'aire,
canta l'ocell;
el cel ens crida
per lloar Déu.

Que el pecat fugi
—tot ell tenebra—
fora els escàndols!
Tots som germans!
La fe ens congrega
per ser un sol cor.

És l'hora bona
per a estimar-nos,
comença l'hora
del ben obrar;
lluny la tristesa!
volem cantar.

Tenim un Pare,
quina alegria!
Oh do inefable,
Crist ens fa fills!
Déu és font viva...
Lloem l'Amor!

SalmòdiaAntífona 1 Al matí, Senyor, sacieu-nos del vostre amor.

Salm 89

Que l'amabilitat del Senyor reposi sobre nosaltres

Per al Senyor tant és un dia com mil anys i mil anys com un dia (2Pe 3, 8)

Al llarg de tots els segles, Senyor,
heu estat sempre la nostra muralla.

Abans de néixer les muntanyes,
abans que infantéssiu la terra i el món,
des de sempre i per sempre sou Déu.

Vós feu tornar els homes a la pols
dient-los: «Torneu-vos-en, fills d'Adam.»
Mil anys als vostres ulls
són com un dia que ja ha passat,
com el relleu d'una guàrdia de nit.

Quan preneu els homes,
són com un somni en fer-se de dia,
són com l'herba que s'espiga:
ha tret florida al matí,
al vespre es marceix i s'asseca.

Com ens ha consumit el vostre rigor!
La vostra duresa ens té trastornats.
Heu estès davant vostre les culpes que hem comès,
ens traieu els secrets a la llum de la vostra mirada.
Passem els dies sota la vostra duresa,
consumim els anys com un sospir.

Ni que visquéssim setanta anys,
i els més forts fins als vuitanta,
al capdavall, són de fatigues inútils,
s'escolen de pressa, i ens n'anem volant.

¿Qui pot amidar un rigor tan vehement?
¿Qui pot comprendre tanta severitat?
Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies
per adquirir la saviesa del cor.

Calmeu-vos, Senyor, ¿què espereu?
Sigueu pacient amb els vostres servents.
Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos
i ho celebrarem amb goig tota la vida.

Doneu-nos tants dies d'alegria
com ens n'heu donat d'aflicció,
tants anys de joia com n'hem vist de penes.

Que puguem veure la vostra obra,
que els nostres fills vegin la vostra glòria.
Que l'amabilitat del Senyor, el nostre Déu,
reposi damunt els seus servents.
Doneu encert a l'obra de les nostres mans.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Al matí, Senyor, sacieu-nos del vostre amor.
Antífona 2Lloeu el Senyor d'un cap a l'altre de la terra.

Càntic Is 42, 10-16

Himne a Déu victoriós i salvador

Cantaven un càntic nou davant el tron de Déu (Ap 14, 3)

Canteu al Senyor un càntic nou,
lloeu-lo d'un cap a l'altre de la terra.
Que l'aclami el mar amb tot et que s'hi mou,
les illes amb els seus habitants!

Que s'alegri el desert amb els seus poblats,
amb els closos on habita Quedar.
Crideu de goig, habitants de Selà,
aclameu-lo des del cim de les muntanyes!
Doneu glòria al Senyor
i feu sentir a les illes la seva lloança.

El Senyor es presenta al combat com un valent,
enardit com un guerrer indomtable,
i llança el crit de batalla,
lluitant i vencent l'enemic:

«Des de segles que no m'han sentit,
que callava i em contenia;
però ara cridaré com la dona quan infanta.

Amb el meu alè, amb el meu respir,
ressecaré muntanyes i turons,
eixugaré tota l'herba,
convertiré els rius en deserts
i eixugaré els estanys.

Conduiré els cecs pel camí que no veien,
els guiaré per rutes desconegudes,
al seu davant canviaré la fosca en claror
i el terreny escabrós en una plana.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Lloeu el Senyor d'un cap a l'altre de la terra.
Antífona 3 Lloeu el nom del Senyor, els qui esteu a la casa del Senyor.

Salm 134, 1-12

Lloança al Senyor que fa meravelles

Vosaltres, poble escollit..., proclameu la lloança d'aquell que us ha cridat del país de tenebres a la seva llum admirable(1 Pe 2, 9)

Lloeu el nom del Senyor,
lloeu-lo, servents del Senyor,
vosaltres que esteu a la casa del Senyor,
als atris de la casa del nostre Déu.

Lloeu-lo. Que n'és, de bo, el Senyor.
Canteu al seu nom. Que n'és, d'amable.
EI Senyor s'escollí el poble de Jacob,
els fills d'Israel, per possessió seva.

Reconec la grandesa del Senyor,
el nostre Déu és més gran que tots els déus.
El Senyor fa tot el que ell es proposa,
al cel i a la terra,
al mar i al fons dels oceans,

Fa pujar els núvols de l'extrem de la terra,
crea els llamps, que acompanyen les pluges,
fa sortir els vents dels seus amagatalls.

És ell qui prengué als egipcis els primogènits,
des dels homes fins a les bèsties.
Dins les teves fronteres, Egipte,
envià senyals i prodigis
contra el Faraó i contra tots els seus vassalls.

És ell qui vencé tants de pobles,
i destronà tants de reis:
Sehon, rei dels amorreus, Og, rei de Basan,
i tots els reialmes de Canaan,
per donar possessió d'aquells territoris
al seu poble d'Israel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu el nom del Senyor, els qui esteu a la casa del Senyor.

Lectura breu

Jdt 8, 21b-23
Recordeu que els nostres pares foren posats a prova perquè aparegués si adoraven de veritat el seu Déu. El nostre pare Abraham, per exemple, va ser provat amb moltes penes i d'aquesta manera arribà a ser amic de Déu. Igualment Isaac, Jacob i Moisès, i tots els que eren agradables a ell es van mantenir fidels enmig de moltes proves.

Responsori breu

V. Justos, aclameu el Senyor; fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
R. Justos, aclameu el Senyor; fareu bé de lloar-lo, homes rectes.

V. Dediqueu-li un càntic nou.
R. Fareu bé de lloar-lo, homes rectes.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Justos, aclameu el Senyor; fareu bé de lloar-lo, homes rectes.

Càntic de Zacaries

Antífona Beneït sigui el Senyor, que ens ha visitat i redimit.

Pregàries

Preguem Crist, que escolta i salva els qui esperen en ell, i aclamem-lo, dient: Us lloem, Senyor, i esperem en vós.

Us donem gràcies per la vostra gran misericòrdia, i per l'amor immens amb què ens heu estimat.

Vós, que no deixeu mai d'obrar amb el Pare en aquest món nostre, renoveu-ho tot amb la força de l'Esperit Sant.

Senyor, obriu-nos els ulls i obriu també els dels nostres germans, perquè descobrim avui les vostres obres admirables.

Vós, que ens crideu al vostre servei, feu-nos, a favor dels germans, administradors de la vostra gràcia, tan variada.

Diguem, units a Crist, l'oració dels fills de Déu: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu donat a l'home la terra perquè la guardés i la cultivés i heu volgut que el sol estigui al seu servei, concediu-nos avui de treballar amb diligència per la vostra glòria i pel bé dels germans. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-