Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que ens ha promès l'Esperit Sant, al·leluia.

Himne

S'ha obert el dia desitjat:
el Crist Senyor s'enfila al cel;
Déu, esperança de tothom
puja a l'enllà victoriós.

Caigut el príncep d'aquest món,
els cors exulten deslliurats.
L'ha derrotat un cos mortal
fet immortal per sempre més.

L'amaga un núvol lluminós;
pau i alegria dels creients,
penetra dins del Paradís
que Adam i Eva havien clos.

Oh goig intens, clavat en creu
va redimir el pecat del món;
ara, pujant al més enllà,
vol portar l'home fins al cel.

Com agraïm al Redemptor
els dons que ens lliura constantment!
Som ciutadans del Paradís
per l'amplitud del seu amor.

Amb els celestes estadants
sigui amb nosaltres tot el goig:
ells ja han pogut veure Jesús,
també nosaltres el veurem.

Ara, Senyor, pujant al cel,
preneu per sempre els nostres cors.
Junt amb el Pare i l'Esperit
sigueu lloat eternament. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Ple de goig i amb tot el cor aclamo el Déu que m'és vida, al·leluia.

Salm 83

Amor al temple del Senyor

No tenim aquí la ciutat que ha de durar per sempre, sinó que en busquem una que encara ha de venir (He 13, 14)

Que n'és, d'amable, el vostre temple,
Senyor de l'univers.
Tot jo sospiro i em deleixo
pels atris del Senyor.

Ple de goig, i amb tot el cor,
aclamo el Déu que m'és vida.

Fins l'ocell hi ha trobat casa,
l'oreneta s'hi fa un niu
on posar la fillada,
prop dels vostres altars,
Senyor de l'univers,
rei meu i Déu meu.

Feliç el qui viu a casa vostra
lloant-vos cada dia.
Feliços els qui s'acullen als vostres murs:
emprenen amb amor el camí.

Quan passen per valls eixutes,
els són com un oasi
beneït amb les pluges primerenques.
Entren al primer i al segon mur,
fins a veure Déu a Sió.

Senyor de l'univers, escolteu la meva súplica,
escolteu, Déu de Jacob.
Déu nostre, mireu amb amor el vostre Ungit,
fixeu-vos en el rei que ens protegeix.

M'estimo més un dia als vostres atris
que mil a casa meva;
quedar-me al portal de la casa del meu Déu,
més que viure amb els injustos.

Perquè el Senyor, protecció nostra i escut,
ens dóna la gràcia i la glòria;
el Senyor no refusa cap bé
al qui viu honradament.

Senyor de l'univers,
feliç l'home que confia en vós!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Ple de goig i amb tot el cor aclamo el Déu que m'és vida, al·leluia.
Antífona 2Tots els pobles afluiran al temple del Senyor, que s'aixeca per damunt de les muntanyes, al·leluia.

Càntic Is 2, 2-5

La muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes

Totes les nacions vindran a adorar-vos (Ap 15, 4)

Als darrers temps
s'alçarà ferma
la muntanya del temple del Senyor
al cim de les muntanyes
i per damunt dels turons.

Totes les nacions hi afluiran,
hi aniran tots els pobles dient:
«Veniu, pugem a la muntanya del Senyor,
al temple del Déu de Jacob,

que ens ensenyi els seus camins
i seguim les seves rutes,
perquè, de Sió, en surt l'ensenyament,
de Jerusalem, l'oracle del Senyor.»

Ell posarà pau entre les nacions
i apaivagarà tots els pobles,
forjaran relles de les seves espases
i falçs de les seves llances.

Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra,
ni s'entrenaran mai més a fer la guerra.

Casa de Jacob, veniu,
caminem a la llum del Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Tots els pobles afluiran al temple del Senyor, que s'aixeca per damunt de les muntanyes, al·leluia.
Antífona 3 Digueu a tots els pobles: El Senyor és rei, al·leluia.

Salm 95

El Senyor és rei i jutge de tota la terra

Cantaven un càntic nou davant el tron, en presència de l'Anyell (Ap 14, 3)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor, arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que ens ha salvat,
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.

El Senyor és gran, és digne de ser lloat,
és més temible que tots els déus;
perquè els déus dels pobles són no-res,
però el Senyor ha fet el cel.

Glòria i majestat fan guàrdia davant d'ell,
poder i esplendor l'assisteixen al seu temple.
Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
doneu al Senyor honor i majestat.
tributeu al Senyor l'honor del seu nom,
entreu als seus atris portant-li ofrenes.

Adoreu el Senyor, s'apareix la seva santedat.
Que tremoli davant d'ell tota la terra.
Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei!»
Manté ferm tot el món, incommovible,
sentencia amb raó les causes dels pobles.

El cel se n'alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc,

en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Digueu a tots els pobles: El Senyor és rei, al·leluia.

Lectura breu

Rm 10, 8b-10
Tens la paraula molt a prop teu; la tens als llavis i al cor. Aquesta paraula és la fe que proclamem: si amb els llavis reconeixes que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre el morts, seràs salvat, perquè la fe que ens fa justos la portem al cor, i la professió de fe que ens duu a la salvació la tenim als llavis.

Responsori breu

V. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

V. Que per nosaltres fou clavat a l'arbre de la creu.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Zacaries

Antífona Enmig del món sereu perseguits, però tingueu confiança: jo he triomfat del món, al·leluia.

Pregàries

Invoquem i beneïm Crist, que ens va prometre que enviaria l’Esperit Sant, que procedeix del Pare, i diguem-li: Doneu-nos, Senyor, els vostre Esperit.

Oh Crist, us donem gràcies i per vós les donem al Pare en l'Esperit Sant, us demanem que avui puguem glorificar-vos de paraula i d'obra.

Concediu-nos que tinguem en nosaltres el vostre Esperit, perquè siguem membres vius del vostre cos.

Que no jutgem ni menyspreem mai els nostres germans, ja que tots hem de comparèixer un dia al vostre judici.

Ompliu-nos de goig i de pau en la fe, perquè abundi en nosaltres l’esperança i la força de l’Esperit Sant.

Envieu, Senyor, a l'Església i a la humanitat el vostre Esperit d'Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i les comunitats cristianes puguin viure la fe en pau i harmonia entre els homes.

Unim la nostra pregària a la de Jesús, intercessor nostre davant del Pare, i diguem-li confiadament: Pare nostre.

Oració


Que vingui, Senyor, sobre nosaltres la força de l’Esperit Sant, perquè complim sempre fidelment la vostra voluntat i la manifestem amb la nostra manera de viure. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-