Menu

Laudes

Si la pegària litúrgica del dia comença amb Laudes, s'hi anteposa l'Invitatori.
S'omet la introducció a Laudes quan s'acaba de resar l'Invitatori.

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu ajudar-nos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Un nou dia clareja amb llum nova,
és el dia en què ha obrat el Senyor;
és la llum que il·lumina tot home
en la fe, l'esperança i l'amor.

Cantem i dansem,
fem crit exultant
aquest goig tan gran.

Terra i cel s'engalanen de festa,
tot el món en el goig s'estremeix
quan la terra de vida es clivella
i la vida de Déu resplendeix.

Cantem i dansem,
fem crit exultant
aquest goig tan gran.

Salvador poderós que s'aixeca,
sol ixent d'un nou jorn sense fi,
és Jesús que corona la gesta
anunciada a Israel des d'antic.

Cantem i dansem,
fem crit exultant
aquest goig tan gran.

Feu, Senyor, que la mort i la vida
de tot home vivent i mortal
siguin gesta que en vós ressuscita
a la joia del viure eternal.

Cantem i dansem,
fem crit exultant
aquest goig tan gran.

Lloem sempre el poder de Déu Pare,
lloem tots el misteri del Fill,
l'Esperit poderós ens abrandi
en el foc d'un amor tan sublim.

Cantem i dansem,
fem crit exultant
aquest goig tan gran.Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Enaltiu el Senyor, perdura eternament el seu amor, al·leluia.

Salm 117

Himne triomfal d'acció de gràcies

Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat, i ara corona l'edifici (Fets 4, 11)

Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d'Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor.

Enmig del perill vaig clamar al Senyor,
i em va escoltar, i me'n va treure.
Tinc el Senyor a favor, res no em fa por,
els homes, ¿què em poden fer?
Tinc el Senyor a favor, ell em defensa,
veuré caure els enemics.

Més val emparar-se en el Senyor,
que posar confiança en els homes.
Més val emparar-se en el Senyor,
que fiar-se dels poderosos.

Quan totes les nacions m'envoltaven,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven i estrenyien el setge,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven com un eixam,
i s'arboraven com foc d'argelagues,
invocant el Senyor les he vençudes.

M'empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m'ha sostingut.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Escolteu, crits de festa i de victòria
al campament dels justos:
«La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica,
la dreta del Senyor fa proeses.»

No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.
Els càstigs del Senyor han estat severs,
però no m'ha abandonat a la mort.

Obriu-me les portes dels justos;
entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
Gràcies, perquè vós m'heu escoltat
i heu vingut a salvar-me.

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen.

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!

Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu: Que ell ens il·lumini.

Porteu els rams, ordeneu la processó,
fins a les vores de l'altar.

Vós sou el meu Déu, us dono gràcies,
us exalço, Déu meu!
Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Enaltiu el Senyor, perdura eternament el seu amor, al·leluia.
Antífona 2Al·leluia, beneïu el Senyor, totes les criatures, al·leluia.

Càntic Dn 3, 52-57

Que totes les criatures lloïn el Senyor

Que el Creador sigui beneït pels segles (Rm 1, 2s)

Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.
Glòria i lloança per sempre.

És beneït el vostre sant nom.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al vostre temple sant.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït assegut al vostre soli reial.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït a la carrossa de querubins,
quan penetreu amb la mirada els oceans.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneit al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

Beneïu el Senyor, totes les criatures.
Canteu-li lloances per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Al·leluia, beneïu el Senyor, totes les criatures, al·leluia.
Antífona 3 Que lloï el Senyor tot el que respira, al·leluia.

Salm 150

Invitació a lloar Déu

Canteu salms tal com l'Esperit us inspira, canteu salms entenent-los, això és: glorifiqueu Déu amb tot el cos i amb tota l'ànima (Hesiqui)

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo al baluard del firmament,
lloeu-lo per les seves gestes,
lloeu-lo per la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tambors i danses,
lloeu-lo al so de flautes i corda.

Lloeu-lo amb címbals sonors,
lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que lloï el Senyor tot el que respira.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Que lloï el Senyor tot el que respira, al·leluia.

Lectura breu

2 Tm 2, 8. 11-13
Pensa que Jesucrist, del llinatge de David, ha ressuscitat d'entre els morts. Això que diem és ben cert: Si morim amb ell, també viurem amb ell; si som constants en les proves, també regnarem amb ell; si el neguem, ell també ens negarà; però, com que no pot negar-se ell mateix, ell continua fidel si nosaltres no li som fidels.

Responsori breu

V. Us lloem, Déu nostre, i proclamem la glòria del vostre nom.
R. Us lloem, Déu nostre, i proclamem la glòria del vostre nom.

V. Contem els vostres prodigis.
R. I proclamem la glòria del vostre nom.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Us lloem, Déu nostre, i proclamem la glòria del vostre nom.

Càntic de Zacaries

Antífona Jesús volgué passar la prova del baptisme i beure el calze de la passió.

Pregàries

Lloem contents i amb tot el cor el nostre Déu, omnipotent i bo, que ens estima i sap quines coses necessitem. Diguem-li: Us beneïm i confiem en vós, Senyor.

Us glorifiquem, Déu totpoderós, Rei de l'univers, vós ens heu cridat, tot i essent dolents i pecadors, perquè coneguéssim la vostra veritat i entréssim al vostre servei.

Oh Déu, que ens heu obert la porta de la vostra misericòrdia, feu que mai no ens desviem del camí de la vida eterna.

I ja que avui celebrem la resurrecció del vostre Fill estimat, concediu-nos una diada plena d'alegria espiritual.

Atorgueu, Senyor, als vostres fidels l'esperit d'oració i de lloança perquè sempre i pertot us donem gràcies.

Joiosos per la filiació divina que hem rebut i esperant l'hora que serem plenament fills, afermem la nostra esperança, tot dient: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós heu preparat béns invisibles per als qui us estimen; infoneu el vostre amor als nostres cors, perquè, estimant-vos en tot i per damunt de tot, aconseguim allò que vós ens prometeu, que és més que tot el que puguem desitjar. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-