Menu

Laudes

Si la pegària litúrgica del dia comença amb Laudes, s'hi anteposa l'Invitatori.
S'omet la introducció a Laudes quan s'acaba de resar l'Invitatori.

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu ajudar-nos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Hora dolça del matí,
quan les flors s'obren al dia,
hora en què el Senyor ens convida
a fer amb ell nostre camí.

Hora de lloar, amb el cant,
de Déu les grans meravelles,
hores del matí serenes,
plenes de llum i d'encant.

Hora de dir «sí» a Déu,
quan al seguiment ens crida,
hora d'acollir sens mida
el do immens de l'amor seu.

Pare, Fill i Esperit
seran hostes del cenacle,
on el Verb farà el miracle
de l'humà tornat diví. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 És sant el vostre obrar, Senyor; ¿quin Déu és gran com ho és el nostre?

Salm 76

Record de les proeses del Senyor

Quan les contrarietats ens envolten pertot arreu, no quedem del tot encerclats (2C 4, 8)

Que pugi a Déu el meu clam,
que pugi a Déu i que ell m'escolti.
Us cerco, Senyor, en dies de perill,
i a les nits no em canso d'alçar les mans a vós,
però la meva ànima no troba consol.

Quan recordo el que Déu havia fet, sospiro,
em sento defallir sempre que hi penso;
no arribo a aclucar els ulls,
i em torbo tant, que ni goso parlar;

penso en les èpoques llunyanes,
recordo els temps antics,
de nit rumio dintre meu,
i em pregunto a mi mateix:

«¿És que el Senyor ens ha abandonat per sempre,
ja no ens serà propici mai més?
¿Ha deixat per sempre d'estimar-nos,
i ha anul·lat d'ara endavant les seves promeses?
¿És que Déu s'ha oblidat de compadir,
i la severitat li endureix el cor?»

I exclamo: «És per això que sofreixo:
la mà de l'Altíssim ja no actua com abans.»
Recordo de nou les gestes del Senyor,
tots aquells fets meravellosos;
repasso dintre meu les vostres obres,
i penso en les vostres proeses.

Déu meu, era sant el vostre obrar,
¿quin déu era gran com ho era el nostre?
Vós, el Déu dels prodigis,
revelàveu als pobles el vostre poder.

El vostre braç es va rescatar un poble,
la fillada de Jacob i de Josep.
En veure-us, les ones s'arremolinaren,
i tota la mar s'esvalotà;
els núvols es desferen en aiguats,
van roncar les nuvolades,
i brunzien les vostres fletxes.

Rodolava el retruny del vostre tro,
els llamps il·luminaven l'univers,
la terra tremolava i trontollava.

Pel mig de la mar us vau obrir camí,
i l'oceà es convertí en lloc de pas
de les vostres petjades invisibles.

Vau conduir com un ramat el vostre poble,
sota el guiatge de Moisès i d'Aharon.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1És sant el vostre obrar, Senyor; ¿quin Déu és gran com ho és el nostre?
Antífona 2De tot cor celebro el Senyor; és ell qui abaixa o enalteix.

Càntic 1S 2, 1-10

Exultança dels humils en Déu

Derroca els poderosos del soli i exalça els humils; omple de béns els pobres (Lc 1, 52-53)

Celebro de tot cor el Senyor,
i alço el meu front en honor d'ell
La meva boca es riu dels enemics,
feliç de veure que ell m'ha salvat.
Ningú no és sant com el Senyor,
cap roca no salva com el nostre Déu.

No digueu tantes paraules arrogants,
i que no us surtin de la boca aquestes insolències,
perquè el Senyor, Déu que tot ho sap,
té sospesat tot el que feu.

Als millors soldats, els tremola l'arc,
mentre els més covards s'armen de valor;
els qui tenien pa de sobres es lloguen per menjar,
mentre als afamats ja no els falta aliment;
la dona estèril infanta set fills,
mentre decau la mare fecunda.

És el Senyor qui dóna mort o vida,
qui enfonsa dins el país dels morts o en treu fora.
És el Senyor qui dóna pobresa o riquesa,
qui abaixa o enalteix.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure'l entre els poderosos,
i donar-li possessió d'un soli gloriós.

Els pilars de la terra són del Senyor,
i ha posat damunt d'ells els continents.
Ell guarda els passos dels qui l'estimen,
mentre els injustos queden immòbils a les tenebres,
ningú no triomfa per la pròpia força.

El Senyor desconcerta els rebels,
l'Altíssim, des del cel, els fa sentir el tro;
el Senyor judica el món d'un cap a l'altre;
dóna la victòria al seu rei,
alça el front del seu ungit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 De tot cor celebro el Senyor; és ell qui abaixa o enalteix.
Antífona 3 El Senyor és rei, la terra ho celebra.

Salm 96

Glòria del Senyor, rei de justícia

Aquest salm significa la salvació del món i la conversió de tots els pobles a la fe en Jesucrist (S. Atanasi)

El Senyor és rei. La terra ho celebra,
i se n'alegren totes les illes.
Foscor i nuvolades vetllen entorn d'ell,
justícia i raó sostenen el seu tron.

Davant d'ell avança un foc
i abrusa els enemics tot al voltant.
Els seus llamps enlluernen tot el món,
i la terra, en veure-ho, s'estremeix.

Es fonen com cera les muntanyes
davant del Senyor de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.

Queden avergonyits tots els idòlatres,
que es gloriaven de falses divinitats;
tots els àngels es prosternen davant d'ell.

Sió se n'alegra en sentir-ho,
estan de festa les viles de Judà,
i celebren els vostres determinis,
perquè vós sou el Senyor,
l'Altíssim sobre tota la terra,
i excels per damunt de tots els déus.

El Senyor estima els qui detesten el mal,
guarda la vida dels fidels,
els deslliura de les mans dels injustos.

Apunta per als justos la llum,
i l'alegria per als rectes de cor.
Justos, celebreu festes en honor del Senyor,
enaltiu el record de la seva santedat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El Senyor és rei, la terra ho celebra.

Lectura breu

Rm 8, 35. 37
¿Qui serà capaç d'allunyar-nos del Crist, que tant ens estima? ¿Els contratemps, la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort sagnant? Però de tot això en sortim fàcilment vencedors amb l'ajut d’aquell que ens estima.

Responsori breu

V. Beneiré el Senyor en tot moment.
R. Beneiré el Senyor en tot moment.

V. Tindré sempre als llavis la seva lloança.
R. En tot moment.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Beneiré el Senyor en tot moment.

Càntic de Zacaries

Antífona Donem culte al Senyor amb santedat tota la vida.

Pregàries

Beneït sigui Déu, salvador nostre, que va prometre de quedar-se en la seva Església fins a la fi dels temps. Diguem-li amb agraïment: Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

Senyor, quedeu-vos amb nosaltres tot el dia, que no se'ns pongui mai el sol de la vostra gràcia.

Accepteu aquesta jornada que us consagrem, i feu que el mal no entri en les nostres obres ni en les nostres intencions.

Que tot el dia siguem sal de la terra i llum del món, i bon exemple pels qui ens envolten.

Que l'Esperit Sant encengui els nostres cors i obri els nostres llavis, perquè perseverem sempre en la vostra gràcia i en la vostra lloança.

Lloem el Senyor i supliquem-lo amb les mateixes paraules de Crist: Pare nostre.

Oració


Il·lumineu, Senyor, els nostres cors amb la resplendor de la vostra llum, perquè, seguint el camí dels vostres manaments, no siguem mai víctimes de l'error. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-