Menu
2021

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor, que ens parla en l'Evangeli.

Himne

Pregoners del Crist, Apòstols,
missatgers de la Paraula
als quatre vents de la terra,
el misteri es torna flama.

I vencedors fins al terme
de la mort. La sang i l'ànima,
com segellen l'Evangeli,
la fe en Crist, l'amor al Pare.

De l'Església columnes
d'amor i novella raça,
nova arquitectura verge,
vent i flama del Cenacle.

Fills de Déu, també som temples
de l'Esperit que ens aguanta
ànima i cos, llum del dia,
arbre en flor de l'esperança.

Crist en nostra vida sempre,
imatge ardent de la Imatge,
eterna Jerusalem,
eterna nostra lloança. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Els sants evangelistes investigaven la saviesa dels antics i confirmaven la seva narració amb la paraula dels profetes.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Els sants evangelistes investigaven la saviesa dels antics i confirmaven la seva narració amb la paraula dels profetes.
Antífona 2Déu, per l'Evangeli, ens ha cridat a posseir la glòria de Jesucrist, Senyor nostre, donant-nos la fe en la veritat.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Déu, per l'Evangeli, ens ha cridat a posseir la glòria de Jesucrist, Senyor nostre, donant-nos la fe en la veritat.
Antífona 3 La seva saviesa n'instruirà molts, i no oblidaran mai el seu bon nom.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 La seva saviesa n'instruirà molts, i no oblidaran mai el seu bon nom.

Lectura breu

1C 15 1-2a. 3-4
Germans, us recordo la Bona Nova que us vaig anunciar i que vosaltres acollíreu; fins ara us hi manteniu ferms i per ella obteniu la salvació. Primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo mateix havia rebut, és a dir, que Crist, com deien ja les Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que al tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità.

Responsori breu

V. Conten les gestes glorioses del Senyor.
R. Conten les gestes glorioses del Senyor.

V. El seu poder i els seus prodigis.
R. Les gestes glorioses del Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Conten les gestes glorioses del Senyor.

Càntic de Zacaries

Antífona Donant-nos l'Evangeli de Crist, sant Lluc ens anunciava el sol que ve del cel.

Pregàries

Celebrem amb lloança digna el nostre Salvador, que ha destruït la mort i ha il·luminat la vida i la immortalitat per mitjà de l'Evangeli, i preguem-lo humilment: Confirmeu la vostra Església en la fe i la caritat.

Vós, que heu embellit l'Església amb doctors sants i egregis, feu que els cristians fruïm sempre de la seva esplendor.

Vós, que perdonàreu els pecats del poble, quan us ho pregaven, com Moisès, els seus pastors, per la seva intercessió, santifiqueu l'Església amb una purificació constant.

Vós, que els ungíreu enmig dels germans i els donàreu el vostre Esperit, ompliu de l'Esperit Sant tots els qui regeixen el vostre poble.

Vós, que fóreu l'herència i la possessió dels sants pastors, feu que no quedi lluny de vós ningú dels qui heu comprat amb la vostra sang.

Diguem tots junts l'oració que el mateix Jesús ens ensenyà: Pare nostre.

Oració


Senyor, Déu nostre, vós que escollíreu sant Lluc evangelista, perquè amb la predicació i els seus escrits inspirats ens revelés el misteri del vostre amor als pobres; feu que els qui ens gloriem de ser cristians ens mantinguem units, com un sol cor i una sola ànima, i atraguem tots els pobles a descobrir la salvació que ve de vós. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-