Menu

Laudes

Si la pegària litúrgica del dia comença amb Laudes, s'hi anteposa l'Invitatori.
S'omet la introducció a Laudes quan s'acaba de resar l'Invitatori.

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu ajudar-nos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Us preguem, Sant Esperit,
quan, desvetllats de la nit,
obrim els ulls al nou dia,
que de la fe l'harmonia
sigui en el cor aigua viva
que temperi tot delit.

Deu-nos força, Crist vivent,
resplendeixi en nostra ment
la llum de la fe ben clara.
Si la lluita ens aclapara,
ajudeu-nos, dolça Mare,
feu més lleu el seguiment.

Concediu, Pare del cel,
al poble, en la fe fidel,
el fruit d'aquesta lloança;
sigui la fe l'esperança,
sigui l'amor enyorança
d'estimar-vos sense vel. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 ¿Quan podré veure Déu cara a cara?

Salm 41

Set de Déu i del seu temple

Que s'acostin els assedegats. Tothom qui vulgui, que prengui aigua de la vida (Ap 22, 17)

Com la cérvola es deleix
per l'aigua viva,
també em deleixo jo
per vós, Déu meu.

Tot jo tinc set de Déu,
del Déu que m'és vida;
¿quan podré veure
Déu cara a cara?

Les llàgrimes són el meu pa
de nit i de dia,
i sento dir cada moment:
«¿On és el teu Déu?»

Esplaio el meu cor apenat
recordant com en altres temps
venia amb colles d'amics
cap a la casa de Déu,
enmig d'un aplec festiu,
amb crits d'alegria i de lloança.

¿Per què aquesta tristor, ànima meva?
¿Per què aquest torbament?
Espera en Déu. Jo el tornaré a lloar:
Salvador meu i Déu meu.

Quan em sento aclaparat,
em recordo de vós,
des del país del Jordà i de l'Hermon,
des de la muntanya de Missar.

Un cop de mar en crida un altre,
quan bramula el vostre temporal;
tots els rompents de les onades
han passat per sobre meu.

Que el Senyor confirmi cada dia
l'amor que em té.
I cada nit cantaré la lloança
del Déu que m'és vida.

I dic a Déu, la meva roca:
«¿Per què us oblideu de mi?
¿Per què he d'anar de dol pertot arreu,
seguit de prop per l'enemic?»

Veient la ferida del meu cor,
l'adversari m'escarneix,
i sento dir cada moment:
«¿On és el teu Déu?»

¿Per què aquesta tristor, ànima meva?
¿Per què aquest torbament?
Espera en Déu. Jo el tornaré a lloar:
Salvador meu i Déu meu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1¿Quan podré veure Déu cara a cara?
Antífona 2Feu-nos veure, Senyor, la llum dels vostres favors.

Càntic Sir 36, 1-7. 13-16

Pregària per la ciutat santa de Jerusalem

La vida eterna és que us coneguin a vós, l'únic Déu veritable, i aquell que vós heu enviat, Jesús, el Messies (Jo 17, 3)

Salveu-nos, Déu de tot l'univers.
Feu-nos veure la llum dels vostres favors.

Feu caure l'espant sobre els pagans,
amenaceu amb la mà el poble estranger,
que vegi la vostra força.

El que heu fet amb nosaltres va mostrar-los que sou sant;
mostreu-nos també en ells la vostra grandesa,
i que reconeguin com nosaltres
que ningú no és Déu fora de vós.
Renoveu els prodigis, repetiu els miracles
d'aquella dreta magnífica, d'aquell braç poderós.

Reuniu totes les tribus de Jacob,
doneu-los, com abans, l'heretat.
Compadiu-vos del poble que porta el vostre nom,
d'Israel, que anomeneu primogènit.

Compadiu-vos de la ciutat santa,
de Jerusalem, el lloc on residiu:
que la vostra majestat ompli Sió,
que el temple sigui ple de la vostra glòria.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Feu-nos veure, Senyor, la llum dels vostres favors.
Antífona 3 Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.

Salm 18 A

Lloança del Senyor, que ha creat l'univers

Ens visitarà un sol que ve del cel... per guiar els nostres passos per camins de pau. (Lc 1, 78. 79)

El cel parla de la glòria de Déu,
l'estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies, l'un a l'altre, es transmeten el missatge,
l'una a l'altra se'l revelen les nits.

Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s'escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins als límits del món.

Ha posat dalt del cel un pavelló per al sol,
i el sol en surt, com un espòs de la cambra:
radiant com un atleta, corre pel camí,
surt a un extrem del cel,
i se'n va fins a l'altre;
res no s'escapa de la seva escalfor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.

Lectura breu

Jr 15, 16
Sempre que m'arribava la vostra paraula, jo la devorava, i era un goig i una delícia per al meu cor. Jo porto el vostre nom, Senyor, Déu de l'univers.

Responsori breu

V. Justos, aclameu el Senyor; fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
R. Justos, aclameu el Senyor; fareu bé de lloar-lo, homes rectes.

V. Dediqueu-li un càntic nou.
R. Fareu bé de lloar-lo, homes rectes.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Justos, aclameu el Senyor; fareu bé de lloar-lo, homes rectes.

Càntic de Zacaries

Antífona Beneït sigui el Senyor, que ens ha visitat i redimit.

Pregàries

El nostre Salvador ha fet de nosaltres una casa reial i uns sacerdots, perquè oferim víctimes agradables a Déu. Agraïts, doncs, invoquem-lo: Conserveu-nos, Senyor, en el vostre sant servei.

Crist, sacerdot etern, que heu concedit un sacerdoci sant al vostre poble, feu que oferim sempre víctimes espirituals agradables a Déu.

Doneu-nos els fruits del vostre Esperit Sant: la paciència, la benignitat, la mansuetud.

Que us estimem, Senyor, i us posseïm a vós, que sou l'amor, que us lloïn les nostres obres i la nostra vida entera.

Moveu-nos a buscar sempre el bé dels nostres germans, perquè progressin en el camí de la salvació.

Acabem la nostra oració dient, tots junts, les paraules de Jesús, el nostre Mestre: Pare nostre.

Oració


Senyor, Déu totpoderós, que ens heu fet arribar al principi d'aquest dia, guardeu-nos avui de caure en el pecat i encamineu els nostres pensaments, paraules i obres segons la vostra voluntat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-