3 Litúrgia de les Hores Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Iam surgit hora tértia,
qua Christus ascéndit crucem;
nil ínsolens mens cógitet,
inténdat afféctum precis.

Qui corde Christum súscipit,
innóxium sensum gerit
votísque præstat sédulis
Sanctum meréri Spíritum.

Hæc hora, quæ finem dedit
diri vetérno críminis;
hinc iam beáta témpora
cœpére Christi grátia.

Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Salm 125

L'alegria i l'esperança en Déu

Si ara compartiu els sofriments, compartireu també el consol (2C 1, 7)

Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni;
la nostra boca s'omplí d'alegria,
de crits i de rialles.

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d'ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Négueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d'alegria,
duent a coll les seves garbes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 126

L'esforç humà és inútil sense Déu

Vosaltres sou l'edifici construït per Déu

Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.

És inútil que us lleveu tan de matí,
i aneu tan tard a reposar,
per menjar el pa que us guanyeu a dures penes.
Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics.

La millor herència són els fills, do del Senyor,
els descendents són la millor recompensa;
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d'un guerrer;

feliç l'home que se n'omple el buirac:
si discuteix amb algú davant la gent,
no haurà de retirar-se avergonyit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 127

Pau i benestar dels fidels

«Que el Senyor et beneeixi des de Sió» això és, des de la seva Església (Arnobi)

Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.

Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;

veuràs els fills com plançons d'olivera
al voltant de la taula.
És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.

Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem.
Que puguis veure els fills dels teus fills.
Pau a Israel!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaAl·leluia, al·leluia, al·leluia.

Lectura breu

Ap 19, 7. 9
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la glòria de Déu, que ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell. Feliços els convidats al banquet de noces de l'Anyell.

V. Tornaran cantant d'alegria, al·leluia.
R. Duent a coll les seves garbes, al·leluia.

Oració


Glorifiquem, Senyor, el vostre poder i us preguem humilment que, així com sant Jordi va ser imitador de la passió del vostre Fill, sigui també protector de la nostra feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-