3 Litúrgia de les Hores Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rerum, Deus, tenax vigor,
immotus in te permanens,
lucis diurnæ tempora
successibus determinans,

Largire lumen vespere,
quo vita numquam decidat,
sed præmium mortis sacræ
perennis instet gloria.

Præsta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
cum Spiritu Paraclito
regnans per omne sæculum. Amen.

Salmòdia

Antífona Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació? Em sento torbada: infantaré el Rei i no perdré la virginitat.

Salm 118 49-56

VII (Zain)Recordeu la promesa que em vau fer,
i que manté la meva esperança.

Això és el que em conforta en les penes:
la vostra paraula, que em promet la vida.

Quan els superbs es reien tant de mi,
no em decantava de la vostra Llei.

Recordava els judicis eterns,
i aquest record em confortava.

M'encenc d'indignació
veient que els injustos abandonen la Llei.

Els vostres decrets són el tema dels meus cants,
quan em trobo en un país foraster.

Senyor, fins de nit recordo el vostre nom,
i vetllo pensant en la Llei.

M'emprenc com a cosa meva
la guarda dels vostres preceptes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 52

Niciesa dels malvats

Tots havien pecat i vivien privats de la presència gloriosa de Déu (Rm 3, 23)

Pensen dintre seu els insensats:
«Déu no és res.»
Són corromputs, la seva culpa és detestable,
ni un no fa el bé.

Déu guaita des del cel
per veure com són els homes,
per veure si n'hi ha cap d'assenyat
que busqui Déu.

S'han fet enrere, s'han pervertit tots plegats,
ni un no fa el bé, ni un de sol.
Aquests malèfics veuran clarament,
i ho proclamaran,
que els qui devoren el meu poble,
és pa sagrat que devoren.

Quin esglai s'apodera d'ells!
És inexplicable el seu esglai.
Déu escampa els ossos dels agressors,
quedaran confosos, Déu els abandona.

Oh!, que vingui de Sió
la salvació d'Israel!
Quan Déu renovi
la vida del seu poble,
Jacob s'omplirà de goig,
Israel s'alegrarà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 53, 3-6. 8-9

Súplica i acció de gràcies

El profeta demana que en nom de Déu sigui deslliurat de la malvolença dels perseguidors (Cassià)

Déu poderós, feu-me justícia,
salveu-me, pel vostre nom.
Escolteu la meva súplica,
escolteu les meves paraules.

Mireu com s'aixequen contra mi,
amb quina violència em volen la mort.
No pensen en Déu.

Però és Déu qui m'ajuda,
i fa costat als meus defensors.

De tot cor oferiré sacrificis,
us lloaré, Senyor, perquè sou bo;
m'heu alliberat del perill
i he vist desfets els enemics.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaRespongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació? Em sento torbada: infantaré el Rei i no perdré la virginitat.

Lectura breu

Ez 34, 15-16
Jo mateix faré pasturar les meves ovelles, i jo mateix les duré a reposar, diu l'oracle del Senyor Déu. Buscaré l'ovella perduda, embenaré la que s'havia fet mal, faré posar bona la malalta, les pasturaré totes amb justícia.

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.

Oració


Senyor, vós enviàreu el vostre àngel al centurió Corneli per ensenyar-li el camí de la salvació; concediu-nos que treballem generosament per la salvació de tots els homes i que amb ells, en una sola Església, puguem arribar feliçment a vós. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-