3 Litúrgia de les Hores Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rerum, Deus, tenax vigor,
immótus in te pérmanens,
lucis diúrnae témpora
succéssibus detérminans,

Largíre clarum véspere,
quo vita numquam décidat,
sed praémium mortis sacrae
perénnis instet glória.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona Sofrint amb constància, us guanyareu la vida eterna.

Salm 125

L'alegria i l'esperança en Déu

Si ara compartiu els sofriments, compartireu també el consol (2C 1, 7)

Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni;
la nostra boca s'omplí d'alegria,
de crits i de rialles.

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d'ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Négueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d'alegria,
duent a coll les seves garbes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 126

L'esforç humà és inútil sense Déu

Vosaltres sou l'edifici construït per Déu

Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.

És inútil que us lleveu tan de matí,
i aneu tan tard a reposar,
per menjar el pa que us guanyeu a dures penes.
Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics.

La millor herència són els fills, do del Senyor,
els descendents són la millor recompensa;
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d'un guerrer;

feliç l'home que se n'omple el buirac:
si discuteix amb algú davant la gent,
no haurà de retirar-se avergonyit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 127

Pau i benestar dels fidels

«Que el Senyor et beneeixi des de Sió» això és, des de la seva Església (Arnobi)

Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.

Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;

veuràs els fills com plançons d'olivera
al voltant de la taula.
És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.

Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem.
Que puguis veure els fills dels teus fills.
Pau a Israel!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaSofrint amb constància, us guanyareu la vida eterna.

Lectura breu

Fets 5, 41-42
Els apòstols es retiraren del tribunal del sanedrí, contents que Déu els considerés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús. I no paraven cap dia d'ensenyar i anunciar la Bona Nova de Jesucrist, en el temple i per les cases.

V. Alegreu-vos, diu el Senyor.
R. Que els vostres noms estan inscrits en el cel.

Oració


Déu totpoderós i etern, que, amb la sang de sant Jaume consagràreu les primícies del martiri dels vostres Apòstols, enfortiu la vostra Església amb el seu testimoniatge i feu que, pel seu patrocini, ens mantinguem sempre fidels a Crist, que amb vós viu i regna.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-