2 Litúrgia de les Hores Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Iam surgit hora tértia,
qua Christus ascéndit crucem;
nil ínsolens mens cógitet,
inténdat afféctum precis.

Qui corde Christum súscipit,
innóxium sensum gerit
votísque præstat sédulis
Sanctum meréri Spíritum.

Hæc hora, quæ finem dedit
diri vetérno críminis;
hinc iam beáta témpora
cœpére Christi grátia.

Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Salm 122

El Senyor és la nostra esperança

Els dos cecs... cridaren: «Senyor, compadiu-vos de nosaltres, Fill de David!» (Mt 20, 30)

A vós, que teniu el tron dalt del cel,
aixeco els meus ulls.
Com l'esclau té els ulls posats
en les mans del seu amo,

com l'esclava té els seus ulls
en les mans de la mestressa,
tenim els ulls en el Senyor, el nostre Déu,
fins que s'apiadi de nosaltres.

Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos,
estem saturats de menyspreu.
La nostra ànima n'està ben saturada,
dels escarnis dels altius,
del menyspreu dels insolents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 123

El nostre auxili és el nom del Senyor

El Senyor digué a Pau: «No tinguis por..., jo vetllo per tu» (Fets 18, 9-10)

Si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
—que respongui el poble d'Israel—,
si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
quan els homes intentaven assaltar-nos
ens haurien engolit de viu en viu:
tan gran era la fúria que portaven.

Quan la riuada ens vingué a sobre,
ens hauria passat la inundació
més amunt del coll,
més amunt del coll ens hauria passat
la crescuda de les aigües.

Beneït sigui el Senyor,
que no ens deixa caure en les seves dents.
Hem salvat la vida com l'ocell que fuig
del llaç dels caçadors.
S'ha trencat el llaç, i tots hem fugit.

El nostre auxili és el nom del Senyor,
del Senyor que ha fet cel i terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 124

El Senyor guarda el seu poble

Que la pau reposi sobre l'Israel de Déu! (Ga 6, 16)

El qui confia en el Senyor mai no caurà.
Es com Sió, incommovible, ferm per sempre.

Jerusalem està envoltada de muntanyes.
Es així com el Senyor envolta el seu poble,
ara i per tots els segles.

El ceptre injust no pesarà més
sobre la terra dels justos,
no fos que els justos donin la mà als qui fan el mal.

Senyor, feu feliços els bons
i els rectes de cor.
Però als qui es desvien per camins tortuosos,
el Senyor se'ls endurà amb els malfactors.
Pau a Israel!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaAl·leluia, al·leluia, al·leluia.

Lectura breu

Ap 3, 21
Als qui aconseguiran la victòria, els concediré la gràcia d'asseure's amb mi en el meu tron, tal com jo, que he aconseguit la victòria, m'he assegut amb el meu Pare en el seu tron.

V. confio en el Senyor, al·leluia.
R. No tinc por dels homes, al·leluia.

Oració


Glorifiquem, Senyor, el vostre poder i us preguem humilment que, així com sant Jordi va ser imitador de la passió del vostre Fill, sigui també protector de la nostra feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-