1 Litúrgia de les Hores Menu

Tèrcia

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Iam surgit hora tértia,
qua Christus ascéndit crucem;
nil ínsolens mens cógitet,
inténdat afféctum precis.

Qui corde Christum súscipit,
innóxium sensum gerit
votísque præstat sédulis
Sanctum meréri Spíritum.

Hæc hora, quæ finem dedit
diri vetérno críminis;
hinc iam beáta témpora
cœpére Christi grátia.

Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Salm 119

Anhel de pau

Sigueu soferts en les penes, assistiu sempre a la pregària (Rm 21, 12)

Clamo al Senyor en la meva desgràcia,
i ell em respon.
Defenseu-me, Senyor, dels llavis mentiders,
de la llengua impostora.

¿Què et donarà Déu a mans plenes,
llengua impostora?
Les fletxes del guerrer, ben esmolades,
i brases de ginesta.

Ai de mi, que he de viure a Mósoc,
exiliat als camps de Quedar.
Fa massa temps que jo he de viure
amb els qui no volen pau.
Jo els parlo de pau i de justícia,
i ells pensen en la guerra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 120

Déu guarda el seu poble

Mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats al sol ni a la calor (Ap 7, 16)

Alço els ulls a les muntanyes:
¿d'on em vindrà l'ajuda?
L'ajuda em vindrà del Senyor,
del Senyor, que ha fet cel i terra.

Que no deixi relliscar el teu peu,
ni s'adormi el qui et guarda.
El guardià d'Israel mai no s'adorm,
sempre vigila.

És el Senyor qui et guarda, el Senyor t'empara
al teu costat mateix.
De dia el sol no et farà mal,
ni la lluna de nit.

El Senyor et guarda de tota desgràcia,
et guarda la vida.
El Senyor guarda tots els teus passos
ara i per tots els segles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 121

Pelegrinatge a la ciutat santa

Us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial (He 12, 22)

Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;
és allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l'aliança d'Israel
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.

Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t'estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets.»

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu.»
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaAl·leluia, al·leluia, al·leluia.

Lectura breu

Ap 2, 10
No tinguis por de tot el que hauràs de sofrir. Per provar-vos, el diable en farà llençar alguns de vosaltres a la presó, i haureu de sofrir durant deu dies. Sigues fidel fins a la mort, i et donaré la corona de la vida.

V. El Senyor el revestí de festa, al·leluia.
R. Li cenyí la corona de vencedor, al·leluia.

Oració


Glorifiquem, Senyor, el vostre poder i us preguem humilment que, així com sant Jordi va ser imitador de la passió del vostre Fill, sigui també protector de la nostra feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-