1 Litúrgia de les Hores Menu

Tèrcia

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Nunc, Sancte, nobis Spíritus,
unum Patri cum Filio,
dignáre promptus íngeri,
nostro refúsus péctori.

Os, lingua, mens, sensus, vigor,
confessiónem pérsonent,
flamméscat igne cáritas,
accéndat ardor próximos.

Per te sciámus da Patrem,
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum,
credámus omni tempore. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Que la vostra promesa, Senyor, guardi els meus passos.

Salm 118 129-136

XVII (Phe)És admirable el vostre pacte,
per això el té present la meva ànima.

La vostra paraula, explicada, dóna llum
i l'entenen els senzills.

Obro els llavis i aspiro amb delit:
m'agraden tant els vostres manaments!

Mireu-me i compadiu-vos de mi,
vós que us compadiu dels qui estimen el vostre nom.

Que la vostra promesa guardi els meus passos,
que no siguin mai esclaus de males arts.

Allibereu-me de les violències dels homes,
que pugui guardar els vostres preceptes.

Deixeu-me veure la claror de la vostra mirada,
feu que el vostre servent aprengui els vostres decrets.

Torrents de llàgrimes surten dels meus ulls
quan penso que no es guarda la Llei.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Que la vostra promesa, Senyor, guardi els meus passos.Antífona 2¿Com goses tu judicar els altres? De legislador i de jutge, només n'hi ha un.

Salm 81

Contra els jutges malvats

No judiqueu res abans d'hora, espereu que vingui el Senyor (1C 4, 5)

Déu s'aixeca a l'assemblea divina
per judicar els qui tenen d'ell autoritat:
«¿Fins quan sentenciareu contra justícia,
afavorint la causa dels culpables?

Són els febles i els orfes que heu d'afavorir;
feu justícia als pobres desvalguts,
allibereu els indigents i els febles,
arrenqueu-los de les mans dels injustos.»

No tenen seny ni enteniment,
caminen a les fosques.

Se somouen els fonaments de la terra
quan jo declaro: «Ni que sigueu déus,
ni que sigueu tots fills de l'Altíssim,
com qualsevol home morireu,
com han caigut tants governants.»

Déu meu, alceu-vos a judicar la terra,
que tots els pobles són possessió vostra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 ¿Com goses tu judicar els altres? De legislador i de jutge, només n'hi ha un.Antífona 3 Clamo al Senyor, i ell em respon.

Salm 119

Anhel de pau

Sigueu soferts en les penes, assistiu sempre a la pregària (Rm 21, 12)

Clamo al Senyor en la meva desgràcia,
i ell em respon.
Defenseu-me, Senyor, dels llavis mentiders,
de la llengua impostora.

¿Què et donarà Déu a mans plenes,
llengua impostora?
Les fletxes del guerrer, ben esmolades,
i brases de ginesta.

Ai de mi, que he de viure a Mósoc,
exiliat als camps de Quedar.
Fa massa temps que jo he de viure
amb els qui no volen pau.
Jo els parlo de pau i de justícia,
i ells pensen en la guerra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Clamo al Senyor, i ell em respon.

Lectura breu

Lv 20, 26
Sigueu sants, per consideració a mi, el Senyor, que sóc sant. Jo us he separat dels altres pobles perquè fóssiu meus.

V. Feliç la nació que té el Senyor, per Déu.
R. Feliç el poble que ell s'escollí per heretat.

Oració


Oh Déu, Pare ple de bondat, que confiàreu als homes el treball, de tal manera que, amb la col·laboració mútua, tendissin sempre a metes més altes, feu que, treballant amb constància, visquem amb esperit de fills envers vós i amb caritat fraterna envers tots els homes. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-