1 Litúrgia de les Hores Menu

Tèrcia

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Nunc, Sancte, nobis, Spiritus,
Unum Patri cum Filio,
Dignare promptus ingeri
Nostro refusus pectori.

Os, lingua, mens, sensus, vigor
Confessionem personent.
Flammescat igne caritas,
Accéndat ardor proximos.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore. Amen

Salmòdia

Antífona Els profetes van predir que el Salvador havia de néixer de la Verge Maria.

Salm 118 49-56

VII (Zain)Recordeu la promesa que em vau fer,
i que manté la meva esperança.

Això és el que em conforta en les penes:
la vostra paraula, que em promet la vida.

Quan els superbs es reien tant de mi,
no em decantava de la vostra Llei.

Recordava els judicis eterns,
i aquest record em confortava.

M'encenc d'indignació
veient que els injustos abandonen la Llei.

Els vostres decrets són el tema dels meus cants,
quan em trobo en un país foraster.

Senyor, fins de nit recordo el vostre nom,
i vetllo pensant en la Llei.

M'emprenc com a cosa meva
la guarda dels vostres preceptes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 52

Niciesa dels malvats

Tots havien pecat i vivien privats de la presència gloriosa de Déu (Rm 3, 23)

Pensen dintre seu els insensats:
«Déu no és res.»
Són corromputs, la seva culpa és detestable,
ni un no fa el bé.

Déu guaita des del cel
per veure com són els homes,
per veure si n'hi ha cap d'assenyat
que busqui Déu.

S'han fet enrere, s'han pervertit tots plegats,
ni un no fa el bé, ni un de sol.
Aquests malèfics veuran clarament,
i ho proclamaran,
que els qui devoren el meu poble,
és pa sagrat que devoren.

Quin esglai s'apodera d'ells!
És inexplicable el seu esglai.
Déu escampa els ossos dels agressors,
quedaran confosos, Déu els abandona.

Oh!, que vingui de Sió
la salvació d'Israel!
Quan Déu renovi
la vida del seu poble,
Jacob s'omplirà de goig,
Israel s'alegrarà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 53, 3-6. 8-9

Súplica i acció de gràcies

El profeta demana que en nom de Déu sigui deslliurat de la malvolença dels perseguidors (Cassià)

Déu poderós, feu-me justícia,
salveu-me, pel vostre nom.
Escolteu la meva súplica,
escolteu les meves paraules.

Mireu com s'aixequen contra mi,
amb quina violència em volen la mort.
No pensen en Déu.

Però és Déu qui m'ajuda,
i fa costat als meus defensors.

De tot cor oferiré sacrificis,
us lloaré, Senyor, perquè sou bo;
m'heu alliberat del perill
i he vist desfets els enemics.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaEls profetes van predir que el Salvador havia de néixer de la Verge Maria.

Lectura breu

Jr 23, 5
Vénen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent, que farà regnar en el país la justícia i el bé.

V. Tots els pobles donaran culte al vostre nom, Senyor.
R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.

Oració


Déu totpoderós i etern, que a mig matí vessàreu sobre els Apòstols l'Esperit Sant protector, infoneu-nos el mateix Esperit de caritat, perquè donem davant de tots els homes el testimoni de fidelitat a vós. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-