Menu
Vespres de l'Ofici de Difunts

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

L'al·leluia s'omet en temps quaresmal.

Himne

Quan la mort és encara el vell hoste,
convidant-nos a fer un llarg viatge,
fins trencar-se el fil d'or de la vida,
Senyor, sigueu amb nosaltres.

Quan la gerra a la font s'esmicola,
i el camí de pujada ja cansa,
quan la vida és gresol que s'esberla,
Senyor, sigueu amb nosaltres.

Quan la pols a la terra retorni,
i l'alè vagi a Déu de tornada,
sigueu vós qui guieu el navili,
Senyor, sigueu amb nosaltres.

Pare sant, acolliu en el Regne
tots els morts en la fe i l'esperança.
Esperit, font eterna de vida,
Senyor, sigueu amb nosaltres. Amén.

Salmòdia

Antífona 1 El Senyor et guarda de tota desgràcia, et guarda la vida.

Salm 120

Déu guarda el seu poble

Mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats al sol ni a la calor (Ap 7, 16)

Alço els ulls a les muntanyes:
¿d'on em vindrà l'ajuda?
L'ajuda em vindrà del Senyor,
del Senyor, que ha fet cel i terra.

Que no deixi relliscar el teu peu,
ni s'adormi el qui et guarda.
El guardià d'Israel mai no s'adorm,
sempre vigila.

És el Senyor qui et guarda, el Senyor t'empara
al teu costat mateix.
De dia el sol no et farà mal,
ni la lluna de nit.

El Senyor et guarda de tota desgràcia,
et guarda la vida.
El Senyor guarda tots els teus passos
ara i per tots els segles.

Antífona 1El Senyor et guarda de tota desgràcia, et guarda la vida.
Antífona 2Si tinguéssiu en compte les culpes, Senyor, qui es podria sostenir?

Salm 129


Des de l'abisme us crido, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.

Si tinguéssiu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte.

Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.

Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyor l'amor fidel
i la redempció generosa.

És ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes.

Antífona 2 Si tinguéssiu en compte les culpes, Senyor, qui es podria sostenir?
Antífona 3 Així com el Pare ressuscita els morts i els dóna la vida, també el Fill dóna la vida als qui vol.

Càntic Fl 2, 6-11


Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Antífona 3 Així com el Pare ressuscita els morts i els dóna la vida, també el Fill dóna la vida als qui vol.

Lectura breu

1C 15, 55-57
«Oh mort, on és la teva victòria? On és l'agulló que t'incitava?» L'agulló que incitava a la mort és el pecat, i el vigor del pecat ve de la Llei. Però donem gràcies a Déu: ell ens dóna la victòria per Jesucrist, el nostre Senyor.

Responsori breu

V. En vós, Senyor, m'emparo; que no en tingui un desengany.
R. En vós, Senyor, m'emparo; que no en tingui un desengany.

V. Amb quin goig enaltiré el vostre amor!
R. Que no en tingui un desengany.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. En vós, Senyor, m'emparo; que no en tingui un desengany.

Càntic de Maria

Antífona Tot allò que el Pare em dóna vindrà a mi, i ningú que vingui a mi, jo no el trauré fora.

Pregàries

Aclamem Crist, el Senyor, pel qual esperem que el nostre pobre cos serà transformat i configurat al seu cos gloriós; diguem-li: Senyor, vós sou la nostra vida i la nostra resurrecció.

Crist, Fill de Déu viu, que ressuscitàreu el vostre amic Llàtzer d'entre els morts, ressusciteu a la vida de la glòria els difunts, que redimíreu amb la vostra sang preciosa.

Crist, consolador dels afligits, que us compadíreu dels familiars que ploraven la mort de Llàtzer, del jove de Naïm i de la filla de Jaire, eixugueu les llàgrimes de tots els qui ploren els seus difunts.

Crist, salvador, destruïu els dominis del pecat en el nostre cos moridor, i, si pel pecat meresquérem la mort, feu que en vós, Senyor, obtinguem la vida eterna.

Crist redemptor, pel vostre amor immens, perdoneu al nostre germà (nostra germana) N, els pecats que ha comès, i feu que visqui eternament feliç a la vostra presència.

Vós, que no solament obríreu els ulls al cec, sinó que volguéreu que us conegués, mostreu-vos als difunts que encara estan privats de la vostra llum.

Vós, que deixeu que amb la mort se'ns desfaci aquesta casa del cos, concediu-nos la casa eterna del cel, no construïda per mans humanes.

Perquè desitgem que la llum de Crist il·lumini els vius i els morts, demanem al Pare que vingui a tots el seu Regne: Pare nostre.

Oració


Escolteu, Senyor, aquestes pregàries perquè, en confessar la nostra fe en la resurrecció del vostre Fill, d'entre els morts, augmenti en nosaltres l'esperança que el nostre germà (nostra germana) N, ressuscitarà. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R.. Amén.

<<