Menu

Completes

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.


V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

En fer-se fosc, us supliquem,
oh Creador de l'univers,
que, per la vostra gran bondat,
ens preserveu de tot perill.

Que la basarda de la nit
i tot mal somni fugin lluny;
allibereu-nos del pecat
i refreneu el temptador.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Compadiu-me, Senyor, i escolteu el meu prec.

Salm 4

Oració confiada del vespre

El Senyor ha fet favors meravellosos al Crist, ressuscitant-lo de la mort. (S. Agustí)

Responeu-me quan us invoco,
oh Déu que em feu justícia.
M'heu eixamplat el cor en els perills,
compadiu-me i escolteu el meu prec.

¿Fins quan vosaltres, homes,
menyspreareu el Senyor, la meva glòria,
i preferireu el que és no-res,
fiant-vos d'esperances enganyoses?

Sapigueu que el Senyor
ha glorificat el seu servent;
el Senyor m'escolta
sempre que l'invoco.

No pequeu si us veieu insegurs;
reflexioneu de nit i assereneu-vos.
Oferiu sacrificis per obtenir el favor de Déu,
i confieu en el Senyor.

Molts exclamen:
«¿En qui trobarem el nostre goig?
Que sigui el nostre estendard
la claror de la vostra mirada.»
El goig que m'heu posat al cor
és més gran que el que ells tenen
quan ha estat bona collita de blat i de vi.

M'adormo en pau
així que em fico al llit,
i em sento en vós segur,
només en vós, Senyor.

Antífona 1Compadiu-me, Senyor, i escolteu el meu prec.
Antífona 2Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 133

La pregària vespertina en el temple

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents i els qui creieu en ell, petits i grans (Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor, vosaltres,
servents del Senyor,
que us quedeu de nit a casa seva.

Alceu les mans al santuari,
beneïu el Senyor.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió,
el Senyor que ha fet cel i terra.

Antífona 2 Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Lectura breu

Dt 6, 4-7
Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces. Guarda en el teu cor les paraules dels manaments que avui et dono, inculca-les als teus fills, parla'n a casa teva i anant de camí, quan te'n vagis al llit i quan et llevis.

Responsori breu

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

Càntic de Simeó

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.


Oració

Vetlleu, Senyor, el nostre son durant aquesta nit i feu que demà, a trenc de dia, quan ens llevem, puguem alegrar-nos amb la festa de la resurrecció de Crist, el vostre Fill. Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

Conclusió

Que el Senyor totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la i una fi benaurada.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-