Menu

Leccionari biennal

<< Tornar

Lectura primera

Del llibre del profeta Isaïes 11, 10-16

Retorn de la resta del poble de Déu

Aquell dia, els pagans vindran a consultar l'arrel de Jesè, que estarà dreta com a bandera dels pobles; i el lloc on descansarà serà una glòria. Aquell dia, el Senyor alçarà de nou la mà per rescatar la resta del seu poble, que haurà quedat d'Assur, d'Egipte, de Patrós, de Cus, d'Elam, de Senaar, d'Hemat i de les illes del mar. Alçarà bandera per a les nacions, i reunirà els expulsats d'Israel i recollirà els dispersats de Judà, dels quatre cantons de la terra. Aleshores cedirà la gelosia d'Efraïm, i els adversaris de Judà seran suprimits; Efraïm no tindrà gelosia de Judà, i Judà no serà hostil a Efraïm. Volaran per sobre l'espatlla dels filisteus cap al mar, plegats saquejaran els fills de l'orient; estendran el seu domini sobre Edom i Moab, i els fills d'Ammon estaran sota la seva obediència.

Aleshores el Senyor assecarà el golf del mar d'Egipte, agitarà la mà contra el Riu i el dividirà en set braços, de manera que s'hi podrà caminar amb sandàlies. Aleshores hi haurà una ruta per a la resta del seu poble, que haurà quedat d'Assur, com n'hi va haver una per a Israel, el dia que va pujar del país d'Egipte.


Responsori

El Senyor alçarà bandera per a una nació llunyana, * i aplegarà els dispersats d'Israel.

Serà per al Senyor un monument, un senyal etern, infrangible. * I aplegarà els dispersats d'Israel.

Lectura segona

Del Comentari de sant Ciril d'Alexandria, bisbe, sobre el llibre del profeta Isaïes.
(Llibre 3, t. 5)

Ens anomenem cristians i tenim posada en Crist tota la nostra esperança

El Verb nascut de la Mare de Déu era i és sempre Rei i Senyor de l'univers. Però, després de l'encarnació, va assumir la condició pròpia de la naturalesa humana. Així, doncs, podem creure en veritat i sense cap mena de dubte que va ser fet a semblança nostra. Per això, quan s'afirma que el Senyor ha rebut el domini sobre totes les coses, cal entendre-ho referit a la seva naturalesa humana, no a la preeminència divina, per la qual sabem que ell és ja Senyor de l'univers. Déu l'anomena Jacob i Israel perquè ha nascut, segons la carn, de la sang de Jacob, anomenat també Israel. Diu, en efecte: Jacob és el meu servidor, de qui m'he apoderat; Israel, el meu elegit, en qui es complau el meu amor. Ja que el Pare cooperava amb el Fill i obrava meravelles com si procedissin del seu propi poder. I és, realment, l'elegit, perquè és el més bell dels fills dels homes; l'estimat, perquè el Pare Déu s'hi complau, l'estima i hi troba el seu repòs: Aquest és el meu Fill, l'estimat, en qui tinc posada la meva complaença.

Allò que es diu del Senyor, que va ser elegit segons el model humà i que va ser fet partícip de l'Esperit Sant, quan en realitat ell és el qui comunica l'Esperit i el qui santifica la criatura, Isaïes ho va deixar clar, dient: He posat sobre ell el meu esperit. Se'ns diu, en efecte, que, una vegada el Senyor fou batejat, el cel es va obrir i en baixà l'Esperit Sant en forma de colom i es posà damunt seu. Ara bé: si va rebre l'Esperit Sant en el moment del baptisme, això mateix pogué esdevenir-se en moltes altres ocasions de la seva vida. Ja que no fou pas santificat, en rebre l'Esperit, com a Déu, sinó com a home, segons el pla diví.

Així, doncs, fou ungit per a jutjar les nacions. El judici al·ludit amb aquestes paraules és anomenat judici just: tot condemnant Satanàs que tiranitzava les nacions, va justificar-les. Ell mateix ens ho ensenyà, dient: Ara serà jutjat aquest món, ara el príncep d'aquest món serà llançat a baix; i jo, quan seré enlairat de la terra, atrauré tothom cap a mi.

El Senyor, doncs, condemnà a mort el príncep d'aquest món que s'havia apoderat de tota la terra, i reserva per al seu judici sant els qui s'havien deixat enganyar per aquest príncep. Però —diu— no cridarà, no farà sentir la seva veu pels carrers. El Salvador i el Senyor de l'univers es comporta en el temps del seu pelegrinatge amb molta discreció i humilitat, no pas amb estrèpit, sinó silenciosament i callada, per tal de no trencar la canya que s'esberla ni apagar el ble que vacil·la.

l, ¿quines coses farà i com governarà les nacions? Fomentarà el dret fidelment. Aquí «dret» sembla sinònim de «llei›: ja que està escrit de Déu, Senyor d'Israel i de tot el mon: Sou l'autor del dret i la justícia dins el poble de Jacob. Ell proclamà en tota la seva veritat el dret o la llei mig amagat en figures; ell va mostrar, amb les paraules divines de l'Evangeli, l'estil de vida agradable als seus ulls i transformà el culte de la llei, fonamentat en la lletra, en un culte espiritual, establert en la veritat.

L'Evangeli fou predicat per tota la terra i el seu ensenyament restà com esculpit. Perquè està escrit: La vostra justícia serà sempre justa, serà sempre veritat la vostra llei. I, les nacions esperaran en el seu nom. Després de reconèixer-lo com a Déu veritable, sabent, amb tot, que ha aparegut com un home, esperaran en ell, com diu el salmista: Tot el dia celebraré el vostre nom. Ens anomenem cristians i tenim posada en Crist tota la nostra esperança.


Responsori

Jerusalem, la meva salvació està a punt d'arribar, ¿per què et deixes abatre per la tristesa? * ¿S'ha perdut el teu conseller, que t'han sorprès els dolors de part? No temis, vinc a salvar-te i et deslliuraré.

¿Per què has de dir, Jacob, per què has d'afirmar, Israel: El meu destí és amagat al Senyor, el meu dret passa desapercebut al meu Déu? * ¿S'ha perdut el teu conseller, que t'han sorprès els dolors de part? No temis, vinc a salvar-te i et deslliuraré.

Oració


Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a ajudar-nos amb gran força; i que la gràcia del vostre perdó acceleri la salvació que els nostres pecats retarden. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-