Menu

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

Himne

Maria, quæ mortalium
preces amanter excipis,
rogamus ecce supplices,
nobis adesto perpetim.

Adesto, si nos criminum
catena stringit horrida;
cito resolve compedes
quæ corda culpis illigant.

Succurre, si nos sæculi
fallax imago pellicit,
ne mens salutis tramitem,
oblita cæli, deserat.

Succurre, si vel corpori
adversa sors impendeat;
fac sint quieta tempora,
æternitas dum luceat.

Tuis et esto filiis
tutela mortis tempore,
ut, te iuvante, consequi
perenne detur præmium.

Patri sit et Paraclito
tuoque Nato gloria,
qui veste te mirabili
circumdederunt gratiæ. Amen.

SalmòdiaAntífona 1 Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós.

Salm 121

Pelegrinatge a la ciutat santa

Us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial (He 12, 22)

Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;
és allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l'aliança d'Israel
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.

Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t'estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets.»

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu.»
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós.

Salm 126

L'esforç humà és inútil sense Déu

Vosaltres sou l'edifici construït per Déu

Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.

És inútil que us lleveu tan de matí,
i aneu tan tard a reposar,
per menjar el pa que us guanyeu a dures penes.
Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics.

La millor herència són els fills, do del Senyor,
els descendents són la millor recompensa;
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d'un guerrer;

feliç l'home que se n'omple el buirac:
si discuteix amb algú davant la gent,
no haurà de retirar-se avergonyit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Lectura breu

L/Maria
Ga, 4, 4-5
Quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut d'una dona, nascut sota la Llei per rescatar els qui vivien sota la Llei, perquè obtinguéssim la condició de Fills.

Responsori breu

V. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós.
R. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós.

V. Beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre.
R. El Senyor és amb vós.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós.

Càntic de Maria

Antífona La porta del paradís que Eva ens va tancar, ens la va obrir Maria.

Pregàries

Déu Pare totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin benaurada a la Mare del seu Fill, Maria. Lloem-lo amb tota la força de l'ànima i demanem-li: Que la Plena de Gràcia pregui per nosaltres.

Vós que ens donàreu en Maria una mare de misericòrdia, feu que sentin el seu amor de mare tots els qui es troben en perills.

Vós, que en la casa de Jesús i de Josep vau posar Maria per mestressa, feu que, com ella, totes les mares fomentin en les famílies l'amor i la santedat.

Vós, que mantinguéreu ferma Maria al peu de la creu i que l'omplíreu d'alegria en la resurrecció del vostre Fill, ajudeu els qui sofreixen i refermeu-los en l'esperança.

Vós, que féreu Maria atenta a la vostra paraula i serventa fidel, per la seva intercessió, torneu-nos servents i deixebles del vostre Fill.

Vós, que coronàreu Maria Reina del cel, doneu als difunts el goig etern amb els sants en el vostre Regne.

D'acord amb el precepte del Senyor, diguem confiadament: Pare nostre.

OracióConclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-