Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem Crist, fill de Maria

Himne

Ave, Verge Immaculada,
que ens porteu sentors de cel!
A la terra venerada,
esperança d'Israel.

L'antigor us preveu commosa
de Jesè com ram florit;
sou Princesa, flor desclosa
del reial tronc de David.

Vós nasquéreu tota pura,
bell infant, joiell de Déu,
de l'original malura
no hi ha en vós l'ombra més lleu.

Sou, Maria, llum d'albada
que anuncia el Redemptor;
ja de temps predestinada
per ser Mare del Senyor.

Sigui al Déu de benaurança,
Pare, Fill i Amor diví,
tot honor, tota lloança,
ara i sempre sense fi. Amén.

Salmòdia

Antífona 1 Maria va rebre les benediccions del Senyor i els favors de Déu, el seu Salvador.

Salm 23

Entrada del Senyor al santuari

Les portes del cel s'obriren a Crist quan hi fou endut amb la seva humanitat (S. Ireneu)

És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases a les fonts dels rius.

¿Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
¿Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos,
ni jura per ganes d'enganyar.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui vénen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria!

¿Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, valent i poderós,
és el Senyor, victoriós en el combat.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria!

¿Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, Déu de l'univers,
és aquest el rei de la glòria.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Maria va rebre les benediccions del Senyor i els favors de Déu, el seu Salvador.
Antífona 2L'Altíssim ha consagrat la seva mansió.

Salm 45


Déu ens és un castell de refugi,
una defensa ferma en hores de perill.
No temem res, quan se somou la terra,
quan les muntanyes s'enfonsen dins el mar.

Ja poden bramular i escumejar les onades,
i al seu embat, estremir-se les muntanyes:
El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Els braços d'un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l'Altíssim.

Déu hi és al mig, es manté ferma.
Déu la defensa abans que apunti el dia;
si s'amotinen les nacions i es revolten els reis,
fa esclatar el seu tro, i la terra es desfà.

El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Veniu, mireu les gestes del Senyor,
les meravelles que fa sobre la terra.
A tot arreu ha fet cessar els combats,
ha trencat els arcs i trossejat les llances,
ha tirat al foc els escuts.

Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu;
jo domino els pobles, domino el món.

El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 L'Altíssim ha consagrat la seva mansió.
Antífona 3 S'han dit de vós oracles gloriosos, Verge Maria.

Salm 86

Jerusalem, mare de totes les nacions

La nostra mare, lliure, és la Jerusalem del cel (Ga 4, 26)

El Senyor té el palau a la muntanya santa,
i estima més els portals de Sió
que totes les viles de Jacob.

S'han dit de tu, ciutat de Déu,
oracles gloriosos:
«Compto Egipte i Babilònia
entre els fidels que em coneixen.
A Filistea, a Tir i a Etiòpia els dic:
"Fills de Sió."»

Diuen d'ella:
«És l'Altíssim mateix qui l'ha fundada;
aquest i aquell altre són fills de Sió.»

El Senyor va escrivint al registre dels pobles:
«Fill de Sió.»
I els cantors i els dansaires responen:
«De tu brollen totes les meves fonts.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 S'han dit de vós oracles gloriosos, Verge Maria.

Vers

V. Maria conservava tots aquests records en el seu cor.

R. I els meditava

Lectures

Lectura primera

Del llibre del profeta Isaïes 7, 10-14; 8, 10; 11-, 1-9

L'Emmanuel, rei pacífic

En aquells dies el Senyor digué al rei Acaz:
«Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall com vulguis, a les profunditats del país dels morts o tan amunt com vulguis, dalt al cel.»
Acaz respongué:
«No en vull demanar cap: no vull temptar el Senyor.»

Aleshores Isaïes digué:
«Escolteu,doncs, casa de David: ¿No en teniu prou de fer-vos pesats als homes, que fins us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un senyal: La noia tindrà un fill, i li posarà el nom d'Emmanuel, perquè Déu és amb nosaltres.

La soca de Jessè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels. L'Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i d'enteniment, esperit de consell i de valentia, esperit de coneixement i de pietat, i l'omplirà de reverència del Senyor i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor.

No judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti dir; farà justícia als desvalguts, sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país. Un reny de la seva boca abatrà el violent, una alenada dels seus llavis matarà l'injust. S'armarà de justícia la cintura, se cenyirà de lleialtat.

El llop conviurà amb l'anyell, la pantera jaurà amb el cabrit, pasturaran junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà; es faran amigues l'óssa i la vaca, les seves cries jauran plegades, i el lleó menjarà farratge com els bous; les criatures jugaran sobre el cau de l'escurçó, els nens ficaran la mà dins l'amagatall de la serp. Ningú no serà dolent ni farà mal en tota la meva muntanya sagrada, perquè el coneixement del Senyor haurà omplert el país com l'aigua que cobreix la conca del mar.


Responsori

R. La verge tindrà un fill. * Déu li ha posat aquest nom: Conseller prodigiós, Déu-Heroi.

V. S'asseurà per sempre en el tron de David i en el seu regne. * Déu li ha posat aquest nom: Conseller prodigiós, Déu-Heroi.

Lectura segona

Responsori

Oració


Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l'esperit i, per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l'alegria de la vida futura. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-