Menu

Laudes de Santa Maria

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Antífona Veniu adorem Crist, fill de Maria.

Himne

Mare del Crist i dels homes,
rosa del migdia, verge,
plenitud de caritat
de Déu.

Tota amarada de gràcia
al cor, a les mans, al rostre,
pugeu-nos com un rebroll
del Fill.

Arbre que donà la fruita
de la nova vida, l'aire,
fruita saborosa amb suc
de llum.

Es per vós que anem al Pare,
fent costat al Fill, amb l'ombra
i el foc viu de l'Esperit
d'amor. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Sortosa vós, Maria! De vós ens ve la salvació del món. Ara, Mare gloriosa, us alegreu prop del Senyor; pregueu per nosaltres al vostre Fill.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Sortosa vós, Maria! De vós ens ve la salvació del món. Ara, Mare gloriosa, us alegreu prop del Senyor; pregueu per nosaltres al vostre Fill.
Antífona 2Vós sou la glòria de Jerusalem, l'alegria d'Israel, l'honor del nostre poble.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Vós sou la glòria de Jerusalem, l'alegria d'Israel, l'honor del nostre poble.
Antífona 3 Alegreu-vos, Verge Maria, Déu us concedí de portar el Crist salvador.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Alegreu-vos, Verge Maria, Déu us concedí de portar el Crist salvador.

Lectura breu

Is 61, 10
Aclamo el Senyor plena de goig, la meva ànima celebra el meu Déu, que m'ha mudat amb vestits de victòria, i m'ha cobert amb un mantell de felicitat, com la núvia que s'engalana amb joiells.

Responsori breu

V. El Senyor la va elegir i la va preferir.
R. El Senyor la va elegir i la va preferir.

V. La va fer viure en el seu tabernacle.
R. I la va preferir.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor la va elegir i la va preferir.

Càntic de Zacaries

Antífona La porta del paradís que Eva ens va tancar, ens la va obrir Maria.

Pregàries

Preguem i celebrem el nostre Salvador, que nasqué de la Verge Maria, i diguem-li: Que la vostra Mare intercedeixi per nosaltres, Senyor.

Oh Sol de justícia, precedit per l'aurora lluminosa de la Verge immaculada, guieu sempre, els nostres passos a la claror de la vostra presència.

Vós, que ensenyàreu a la vostra Mare que elegís la part millor, concediu-nos d'imitar-la, buscant aquell aliment que dóna la vida eterna.

Salvador del món, que en virtut de la vostra redempció preservàreu de tota màcula de pecat la vostra Mare, guardeu-nos sempre de tota culpa.

Redemptor nostre, que us hostatjàreu en el si de la puríssima Verge Maria, sagrari de l’Esperit Sant, feu-nos temples del vostre Esperit.

D'acord amb el precepte del Senyor, diguem confiadament: Pare nostre.

Oració


Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l'esperit i, per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l'alegria de la vida futura. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R.. Amén.