Menu

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

Himne

Maria, quæ mortalium
preces amanter excipis,
rogamus ecce supplices,
nobis adesto perpetim.

Adesto, si nos criminum
catena stringit horrida;
cito resolve compedes
quæ corda culpis illigant.

Succurre, si nos sæculi
fallax imago pellicit,
ne mens salutis tramitem,
oblita cæli, deserat.

Succurre, si vel corpori
adversa sors impendeat;
fac sint quieta tempora,
æternitas dum luceat.

Tuis et esto filiis
tutela mortis tempore,
ut, te iuvante, consequi
perenne detur præmium.

Patri sit et Paraclito
tuoque Nato gloria,
qui veste te mirabili
circumdederunt gratiæ. Amen.

SalmòdiaAntífona 1 Sortosa vós, Verge Maria, que portàreu el Creador de l'univers

Salm 112

Lloança al nom del Senyor

Derroca els poderosos del soli i exalça els humils (Lc 1, 52)

Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel.
¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d'allí s'inclina
per veure el cel i la terra.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure'l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Sortosa vós, Verge Maria, que portàreu el Creador de l'univers
Antífona 2Heu infantat el vostre creador i sou sempre verge.

Salm 147

Himne a Déu, restaurador de la ciutat santa

Vine, que et faré veure la núvia l'esposa de l'Anyell (Ap 21, 9)

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la Pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l'aigua s'escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
Als fills d’Israel els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Heu infantat el vostre creador i sou sempre verge.
Antífona 3 El Senyor us ha beneït, per vós hem rebut el fruit de la vida.

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El Senyor us ha beneït, per vós hem rebut el fruit de la vida.

Lectura breu

Ga 4 4-5
Quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut d'una dona, nascut sota la Llei, per rescatar els qui viuen sota la Llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills.

Responsori breu

V. Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu.
R. Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu.

V. Intercediu per nosaltres, Verge Maria.
R. Mare de Déu.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu.

Càntic de Maria

Antífona El Senyor ha mirat la meva petitesa, i el Totpoderós obra en mi meravelles.

Pregàries

Déu Pare totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin benaurada a la Mare del seu Fill, Maria. Lloem-lo amb tota la força de l'ànima i demanem-li: Que la Plena de Gràcia pregui per nosaltres.

Vós que ens donàreu en Maria una mare de misericòrdia, feu que sentin el seu amor de mare tots els qui es troben en perills.

Vós, que en la casa de Jesús i de Josep vau posar Maria per mestressa, feu que, com ella, totes les mares fomentin en les famílies l'amor i la santedat.

Vós, que mantinguéreu ferma Maria al peu de la creu i que l'omplíreu d'alegria en la resurrecció del vostre Fill, ajudeu els qui sofreixen i refermeu-los en l'esperança.

Vós, que féreu Maria atenta a la vostra paraula i serventa fidel, per la seva intercessió, torneu-nos servents i deixebles del vostre Fill.

Vós, que coronàreu Maria Reina del cel, doneu als difunts el goig etern amb els sants en el vostre Regne.

D'acord amb el precepte del Senyor, diguem confiadament: Pare nostre.

Oració


Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l'esperit; i, per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l'alegria de la vida futura. Per nostre Senyor Jesucrist.


Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-