Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Immensurable Trinitat,
una per sempre, sou poder
que fa i regeix els temps dels temps
i abans dels segles existeix.

Vós sola us sou suficient
i en goig total tots jorns feliç,
vós pura, simple i provident
empiri i terra conteniu.

Oh Pare, font de grans mercès,
oh Fill, del Pare resplendor,
o Paràclet, il·limitat,
amor dolcíssim de tots dos.

Oh Trinitat clement, de vós
brolla talment uns fonaments
el que forneix el que és creat,
el que ho completa bellament.

Els qui enriquiu amb el llorer
d'una estimada adopció
feu-nos temples resplendents
que constantment plaguin a vós.

Oh llum vivent, vulgueu unir
als cors dels àngels nostres veus
perquè l'amor que ens omple el pit
per tots els segles pregonem. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Glòria a vós, oh Trinitat: Déu únic en tres persones, que éreu, i sou, i sereu per sempre.

Salm 112

Lloança al nom del Senyor

Derroca els poderosos del soli i exalça els humils (Lc 1, 52)

Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel.
¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d'allí s'inclina
per veure el cel i la terra.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure'l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Glòria a vós, oh Trinitat: Déu únic en tres persones, que éreu, i sou, i sereu per sempre.
Antífona 2Beneïda sigui la Santíssima Trinitat, Unitat indivisible. Us adorem per la vostra misericòrdia envers nosaltres.

Salm 147

Himne a Déu, restaurador de la ciutat santa

Vine, que et faré veure la núvia l'esposa de l'Anyell (Ap 21, 9)

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la Pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l'aigua s'escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
Als fills d’Israel els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Beneïda sigui la Santíssima Trinitat, Unitat indivisible. Us adorem per la vostra misericòrdia envers nosaltres.
Antífona 3 Honor i glòria per tots els segles a l'únic Déu, Pare, Fill i Esperit Sant.

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Honor i glòria per tots els segles a l'únic Déu, Pare, Fill i Esperit Sant.

Lectura breu

Rm 11, 33-36
Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu! Que en són, d'incomprensibles, els seus judicis i, d'impenetrables, els seus camins! ¿Qui pot conèixer el pensament del Senyor? ¿Qui l'ha assessorat com a conseller? ¿Qui s'ha avançat mai a donar-li res perquè li ho pugui recompensar? Tot ve d'ell, passa per ell i s'encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre. Amén.

Responsori breu

V. Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant. Lloem-lo per tots els segles.
R. Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant. Lloem-lo per tots els segles.

V. Honor i glòria a l'únic Déu.
R. Lloem-lo per tots els segles.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant. Lloem-lo per tots els segles.

Càntic de Maria

Antífona Us donem gràcies Déu nostre; gràcies, Trinitat veritable i única, Deïtat única i suprema, Unitat única i santa.

Pregàries

El Pare vivificà per l'Esperit Sant la carn del seu Fill Jesucrist i l'ha feta font de vida per a nosaltres. Adrecem, doncs, al Déu únic en tres persones el nostre cant de lloança: Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant.

Oh Pare, Déu omnipotent i etern, envieu l'Esperit Sant a l'Església en nom del vostre Fill, perquè la conservi en la unitat de l'amor i de la veritat plena.

Envieu, Senyor, treballadors als vostres camps, perquè ensenyin l'Evangeli a tots els pobles i els bategin en el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant, i els confirmin en la fe.

Ajudeu, Senyor, els qui sofreixen persecucions per causa del vostre Fill, que va prometre que els donaríeu l'Esperit de la veritat perquè parlés en ells.

Pare totpoderós, feu que tothom reconegui que amb el Verb i l'Esperit Sant sou un sol Déu, perquè en vós creguin, esperin i us estimin.

Pare de tots els qui viuen, feu que els nostres germans difunts participin de la glòria que posseïu eternament amb el vostre Fill i amb l'Esperit Sant.

Impulsats per l'Esperit Sant, que prega en nosaltres, diguem al Pare la pregària que Crist ens ensenyà: Pare nostre.

Oració


Oh Déu Pare, vós, en enviar al món el Verb de veritat i l'Esperit santificador, revelàreu als homes el vostre admirable misteri; concediu-nos que, en la professió de la fe veritable, reconeguem la glòria de la Trinitat eterna i adorem la seva unitat de poder i de majestat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-