Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Oh Déu, d'immensa potestat
que els éssers que dins l'aigua han nat,
feu habitar en el mar pregon,
o els enlaireu per l'aire clar;

els uns, deixant-los submergits,
alçant els altres cel amunt,
per tal que, eixint d'un tronc comú,
omplissin llocs tan diferents.

Doneu als vostres servidors,
purificats amb vostra sang,
que no coneguin el pecat,
ni la tristesa de la mort.

No es desesperin, si han fallat,
ni presumeixin, si són bons,
que no s'enfonsi el cor caigut,
que no s'estavelli el cor inflat.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual,
que amb l'Esperit Consolador
regneu pels segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 Amor i muralla que em salva, el Senyor és l'escut que m'empara.

Salm 143

Pregària d'un rei. Prosperitat del poble

Les seves mans foren ensinistrades per al combat, en la lluita contra el món. Per això deia: «Jo he triomfat del món»

I

Beneït sigui el Senyor, la meva roca,
que m'ensinistra els braços a la lluita
i les mans per al combat;
és l'amor i la muralla
que em deslliura i em salva,
és l'escut que m'empara.
Ell sotmet el poble al meu govern.

Senyor, ¿què són els homes, per fixar-vos-hi?
¿Què són els mortals per ocupar-vos-en?
L'home s'esvaeix com el fum,
els seus dies es fonen com una ombra.

Senyor, esberleu la volta del cel, i baixeu;
toqueu les muntanyes, i que treguin glops de fum;
desconcerteu-los fulminant els vostres llamps,
disperseu-los tirant les vostres fletxes.

Allargueu la mà des de dalt i salveu-me,
allibereu-me de l'aiguat
i de les mans dels estrangers,
que parlen de divinitats que no existeixen
i alcen la dreta jurant per déus falsos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Amor i muralla que em salva, el Senyor és l'escut que m'empara.
Antífona 2Feliç l'home que té el Senyor per Déu.

II

Déu meu, us dedicaré un càntic nou,
acompanyaré amb les arpes el meu cant:
vós doneu als reis la victòria,
i salveu David, el vostre servent.

Salveu-me de l'espasa maligna,
allibereu-me de les mans dels estrangers,
que parlen de divinitats que no existeixen
i alcen la dreta jurant per déus falsos.

Feu pujar els nostres fills
com plançons que es fan grans amb vigor jove;
les nostres filles, com pilastres ben tallades,
com pilastres d'un palau.

Que les nostres sitges siguin plenes
i puguin proveir de tot;
que es propaguin a milers les ramades
als afores de les nostres viles
i els nostres bous arribin carregats.

Que no ens rendim a l'enemic
ni vegem obertes les muralles,
ni sentim a les places el crit d'alarma.

Feliç el poble que frueix de tot això.
Feliç el poble que té el Senyor per Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Feliç l'home que té el Senyor per Déu.
Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

El judici de Déu

Gràcies, Senyor, Déu de l'univers,
que sou i éreu,
perquè ja heu pres el vostre gran poder
i heu instaurat el vostre regne.

Les nacions estaven furioses,
però ara ha arribat el vostre dia,
l'hora de judicar els morts:
l'hora de recompensar
els vostres servents els profetes
el poble sant
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,
grans o petits,
l'hora de destruir els destructors de la terra.

Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu,
l'hora del seu poder i del seu regne,
i el seu Messies ja governa,
perquè l'acusador dels nostres germans,
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu,
ha estat expulsat.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i pel testimoniatge del seu martiri,
ja que no van estimar tant la vida
que els fes por la mort.
Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Lectura breu

Col 1, 23
Manteniu-vos ferms en el fonament de la fe: que res no us aparti de l'esperança que us dóna la Bona Nova que heu sentit i que ara és anunciada per tot el món.

Responsori breu

V. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.
R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

V. Em fa descansar en prats deliciosos.
R. No em manca res.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

Càntic de Maria

Antífona El Senyor sacia i omple de béns els qui tenen fam i set de ser justos.

Pregàries

Preguem amb joia i amb devoció Crist, llum de les nacions i goig de tots els homes. Demanem-li: Doneu-nos, Senyor, la llum, la pau i la salvació.

Llum sense posta, Verb etern del Pare, que vinguéreu a salvar tots els homes, conduïu els catecumens de l'Església, perquè en vós siguin il·luminats.

No us recordeu, Senyor, dels nostres pecats, ja que és molt vostre perdonar.

Vós que donàreu intel·ligència a l'home, perquè investigués els secrets de la naturalesa i dominés el món, dirigiu la tècnica i l'art dels homes a glòria vostra i bé de la humanitat.

Protegiu tots els qui es dediquen al servei dels germans, perquè puguin obrar amb llibertat i sense impediments.

Quan vós obriu, Senyor, ningú no pot tancar; introduïu, doncs, al Regne de la vostra llum els qui moriren amb l'esperança de ressuscitar.

Seguint el model d'oració que ens donà Crist en persona, diguem: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, creador i salvador de tots els homes, que d'una manera admirable vau cridar al poble de Corea a la fe catòlica perquè fos possessió vostre personal, i el vau fer créixer amb la mort gloriosa dels sants màrtirs Andreu, Pau i els seus companys, concediu-nos, per la seva intercessió i el seu exemple, que també nosaltres perseverem fins a la mort en la fidelitat a la vostra paraula. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-