Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Escoltem la paraula que ens convida
a sortir de l'Egipte del pecat,
emprenent el camí de nova vida,
convertim-nos de cor a la veritat.

Caminem pel desert i, tot fent via,
sentirem la presència del Senyor;
en l'esperit, el doll fresc de l'alegria
del qui estima en la prova del dolor.

Brollarà de la roca l'aigua viva,
i del cor trossejat la nova deu,
guanyarem les batalles, sense minva,
amb el nou Moisès braços en creu.

Del Nil al Jordà, fet profecia
d'una terra que raja llet i mel,
convertit el mannà en eucaristia,
del desert en farem camí del cel. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 El Senyor estendrà lluny el poder del teu ceptre, tens la glòria sagrada des del si de la mare.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1El Senyor estendrà lluny el poder del teu ceptre, tens la glòria sagrada des del si de la mare.
Antífona 2Hi ha un sol Déu, que nosaltres adorem: ha fet el cel i la terra.

Salm 113 B

Lloança al Déu veritable

Abandonàreu els ídols i us convertíreu a Déu, per adorar només el Déu viu i veritable (1Te 1, 9)

No ens doneu a nosaltres la glòria,
no ens la doneu, Senyor;
doneu-la al vostre nom,
perquè vós sou fidel en l'amor.
Que no puguin dir els altres pobles;
«¿On és el seu Déu?»

El nostre Déu és al cel,
i fa tot el que ell es proposa.
Però els ídols d'ells són plata i or,
obra d'homes i res més:

Tenen boca però no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,
orelles que no hi senten,
i nas que no olora;

les seves mans no palpen,
els seus peus no caminen,
ni té veu la seva gorja.
Seran com ells els qui els fabriquen,
i tots els qui hi tenen confiança.

La casa d'Israel confia en el Senyor;
ell els protegeix i els ajuda.
La casa d'Aharon confia en el Senyor;
ell els protegeix i els ajuda.
Confien els creients en el Senyor,
ell els protegeix i els ajuda.

Que ens recordi el Senyor i ens beneeixi.
Que beneeixi la casa d'Israel,
que beneeixi la casa d'Aharon,
que beneeixi els qui el veneren,
que els beneeixi tots, petits i grans.

Que us faci créixer el Senyor,
vosaltres i els vostres fills.
Sigueu beneïts del Senyor,
del Senyor que ha fet el cel i la terra.
El Senyor s'ha reservat el cel
i ha donat als homes la terra.

No són els morts els qui lloen el Senyor,
ni els qui baixen al silenci del sepulcre.
Som nosaltres els qui beneïm el Senyor
ara i per tots els segles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Hi ha un sol Déu, que nosaltres adorem: ha fet el cel i la terra.
Antífona 3 Déu no va plànyer el seu propi Fill i el va entregar per tots nosaltres.

Càntic 1Pe 2, 21-24


Crist patí per nosaltres,
i així ens deixà el seu exemple
perquè seguim les seves petjades.

Ell no obrava amb violència
ni tenia mai als llavis la perfídia.
Quan l'insultaven, no responia insultant;
quan el turmentaven, no responia amb amenaces;
sinó que confiava la seva causa
a aquell que judica amb justícia.

A la creu, ell portà en el seu cos les nostres culpes,
perquè no visquem més com a pecadors,
sinó com a justos.
Les seves ferides ens curaven.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu no va plànyer el seu propi Fill i el va entregar per tots nosaltres.

Lectura breu

1C 9, 24-25
¿No sabeu que a l'estadi tots els corredors es llancen a la cursa, i només un s'emporta el premi? Correu bé si voleu guanyar. L'atleta s'ha d'abstenir de moltes coses, i tot per guanyar-se una corona que es marceix el mateix dia, mentre que nosaltres n'hem de guanyar una que mai no es marcirà.

Responsori breu

V. Mireu, Senyor, i tingueu pietat, perquè hem pecat contra vós.
R. Mireu, Senyor, i tingueu pietat, perquè hem pecat contra vós.

V. Oh Crist, escolteu les nostres súpliques.
R. Perquè hem pecat contra vós

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Mireu, Senyor, i tingueu pietat, perquè hem pecat contra vós.

Càntic de Maria

Antífona No digueu a ningú res d'aquesta visió fins que el Fill de l'home no hagi ressuscitat d'entre els morts.

Pregàries

Donem gràcies sempre a Crist, el nostre cap i el nostre mestre, que vingué a servir i a fer el bé a tothom, i demanem-li amb humilitat i confiança: Visiteu, Senyor, la vostra família.

Assistiu, Senyor, els bisbes i preveres de la vostra Església, que participen de la vostra missió de cap i de pastor, que per vós portin els homes cap el Pare.

Que el vostre sant Àngel acompanyi els vianants, perquè evitin tot perill de cos i d'ànima.

Ensenyeu-nos a servir els altres, imitant-vos a vós, que vinguéreu a servir i no a ser servit.

Que tots els homes s'ajudin fraternalment, i que formin una comunitat ferma, sostinguda per vós.

Sigueu misericordiós amb els nostres germans difunts, i admeteu-los a la llum de la vostra presència.

Agermanats en una pregària comuna, diguem al Pare de tots: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós que ens maneu d'escoltar el vostre Fill estimat i ens alimenteu espiritualment amb la vostra paraula, feu que, purificada la nostra visió interior fruïm de la contemplació de la vostra glòria. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-