Menu

Tèrcia

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Salmòdia

Salm 118 73-80

X (Iod)Les vostres mans m'han fet i m'han creat,
feu-me capaç d'aprendre els manaments.

Els fidels s'alegraran en veure
que espero el que vós heu promès.

Senyor, sou just, ho reconec;
i és amb raó que he sofert tantes penes.

Que el vostre amor em conforti,
com vau prometre al vostre servent.

Quan arribi la vostra pietat, jo tindré vida,
la Llei farà les meves delícies.

Que es confonguin els superbs d'oprimir-me injustament;
jo faré l'elogi dels vostres preceptes.

Es posaran a favor meu els fidels,
els qui coneixen el vostre pacte.

Si guardo plenament els vostres decrets,
no quedaré confós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Salm 58, 2-5. 10-11. 17-18

Pregària contra els enemics

Que aquestes paraules del Salvador ensenyin a tothom l'amor que ell tenia al Pare (Eusebi de Cesarea)

Déu meu, allibereu-me dels enemics,
protegiu-me contra els qui m'ataquen;
deslliureu-me dels qui van amb males arts,
salveu-me dels homes sanguinaris.

Mireu com m'estan espiant,
com s'apleguen contra mi els poderosos,
sense haver-los fet cap mal, Senyor;
i m'escometen sense haver-ho merescut.

Alceu-vos, veniu a veure-ho.
A vós estic mirant, ciutadella meva!
Déu és el meu castell.
Déu, que m'estima, em va al davant
i em fa veure derrotats els enemics.

Però jo cantaré la vostra ajuda,
aclamaré el vostre amor així que apunti el dia.
Heu estat per mi la muralla
on m'he emparat a l'hora del perill.

Jo us canto, ciutadella meva!
Déu és el meu castell,
és el Déu que m'estima.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Salm 59

Oració després d'una derrota

Enmig del món sereu perseguits, però tingueu confiança, que jo he triomfat del món (Jo 16, 33)

Déu meu, ens heu rebutjat i dispersat;
esteu irritat. Però, torneu a reunir-nos.
Heu sotragat el país i l'heu clivellat;
repareu-li les esquerdes, que s'esfondra.

El vostre poble ha hagut de veure coses dures,
el trastorna aquest vi que li feu beure.
Ens heu donat el senyal de desbandada,
ens escapem en veure els arquers.

Salveu els vostres amics,
que ens alliberi el vostre braç, responeu-nos.

Al seu santuari Déu ha donat un oracle:
«Quina alegria! Repartiré Siquem,
amidaré la vall de Socot:
Galaad és meu, és meu Manasès,
Efraïm és el casc que em cobreix el cap.

Judà és el meu ceptre.
Moab és la pica on em rento,
Edom em guarda les sandàlies,
crido victòria sobre Filistea.»

¿Qui em conduirà a la ciutat forta,
qui em guiarà fins a Edom,
sinó vós, Déu meu,
vós mateix que ens havíeu abandonat,
i ja no sortíeu amb els nostres exèrcits?

Ajudeu-nos contra els enemics;
l'auxili dels homes és inútil!
Vencerem pel poder de Déu,
ell mateix trepitjarà els enemics.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Lectura breu

Oració


Senyor Jesucrist, que a mig matí sofríreu la pena de la creu per a la salvació del món, perdoneu-nos tots els pecats passats i guardeu-nos de tots els perills futurs. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-