Menu

Tèrcia

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Nunc, Sancte, nobis Spíritus,
unum Patri cum Filio,
dignáre promptus íngeri,
nostro refúsus péctori.

Os, lingua, mens, sensus, vigor,
confessiónem pérsonent,
flamméscat igne cáritas,
accéndat ardor próximos.

Per te sciámus da Patrem,
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum,
credámus omni tempore. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Sortosos vosaltres, si compliu el que sabeu.

Salm 118 137-144

XVIII (Sade)Sou just, Senyor,
i són justes les vostres decisions.

Heu establert el pacte amb justícia,
i amb tota veritat.

Em consumeixo d'indignació,
veient com l'enemic oblida el que heu promès.

Les vostres promeses són de bona llei,
el vostre servent les estima.

Per petit i menyspreat que sigui jo,
no m'oblido dels vostres preceptes.

La vostra justícia serà sempre justa,
serà sempre veritat la vostra Llei.

Quan em trobava en perill i en la desgràcia
em feien feliç els manaments.

Els vostres pactes seran sempre justos,
feu-me capaç d'entendre'ls i podré viure.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Sortosos vosaltres, si compliu el que sabeu.

Antífona 2Que arribi fins a vós, Senyor, la meva súplica.

Salm 87

Clam davant l'amenaça de la mort i enmig de l'abandó

Ara és la vostra hora, ara les tenebres tenen el poder (Lc 22, 53)

I


Senyor, Déu meu, clamo de dia,
i crido auxili de nit davant vostre.
Que arribi fins a vós la meva súplica,
escolteu atentament el meu plany.

Són massa els mals que m'afeixuguen,
ja em sento a les portes de la mort;
tothom em veu amb el peu a la fossa,
com un home que ha perdut les forces;
m'amortallen amb llençols del meu llit,
m'ajeuen a la tomba, com els morts de guerra
que vós no recordeu ni protegiu.

M'heu deixat al fons del país dels morts,
a la foscor dels abismes;
el vostre rigor pesa damunt meu,
em cobreixen les vostres onades.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Que arribi fins a vós, Senyor, la meva súplica.

Antífona 3 Jo us crido auxili, Senyor, no m'amagueu la vostra mirada.


II


Heu allunyat de mi els meus coneguts,
m'heu fet repugnant per a tothom;
estic reclòs, no puc sortir,
els meus ulls s'esllangueixen de pena.

Senyor, jo us invoco cada dia,
i alço les mans a vós.
¿És per als morts que fareu prodigis?
¿S'aixecaran les ombres a lloar-vos?

Als sepulcres, ¿qui parla del vostre amor?
¿Qui us tindrà per lleial al país de la mort?
¿Coneix algú els vostres prodigis
al lloc de les tenebres,
la vostra clemència al país de l'oblit?

Jo us crido auxili, Senyor,
cada matí us arriba la meva súplica.
Senyor, ¿per què m'abandoneu
i m'amagueu la vostra mirada?

Des d'infant que sóc feble i dissortat,
el pes que suporto m'aclapara,
el vostre rigor em passa pel damunt;

l'esglai em deixa anorreat,
tot el dia m'envolta com aigua,
em cobreix pertot arreu.

Heu allunyat de mi veïns i amics,
i la foscor em fa companyia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Jo us crido auxili, Senyor, no m'amagueu la vostra mirada.

Lectura breu

1Jo 3, 17-18
Si un home que té el suficient per viure bé contempla sense entranyes com el seu germà passa necessitat, ¿és concebible encara que hi hagi en el seu cor l'amor de Déu? Fillets, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat.

V. Feliç l'home que presta de bon grat.
R. Deixarà un record inesborrable.

Oració


Déu totpoderós i etern, que a mig matí vessàreu sobre els Apòstols l'Esperit Sant protector, infoneu-nos el mateix Esperit de caritat, perquè donem davant de tots els homes el testimoni de fidelitat a vós. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-