Litúrgia de les Hores

dissabte 26 de maig de 2018

setmana VII de durant l'any

i III del cicle litúrgic

sant Felip Neri

prevere i educador

memòria


Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com