Litúrgia de les Hores

dissabte 21 de juliol de 2018

setmana XV de durant l'any

i III del cicle litúrgic

sant Llorenç de Bríndisi

prevere

memòria lliure


·>·>·> sant Daniel, profeta <·<·<

Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com