2017-11-19
2017-11-19 Menu

Laudes

2017-11-19 +durant l'any + +de fèria

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona El Senyor ja és a prop: veniu, adorem-lo.

Himne

Tota la terra espera el Salvador,
i el solc obert, la paraula del Senyor:
món de lluita i de penes, que vol llibertat,
reclama justícia i cerca veritat.

Diu el profeta al poble d'Israel:
«De Mare verge ens vindrà l'Emmanuel,
serà "Déu amb nosaltres" i el nostre germà;
amb ell l'esperança al món retornarà.»

Si el pas se'ns barra, camins hem d'esbrossar,
valls i muntanyes ens cal anivellar.
Si el Senyor ve a nosaltres, anem-lo a trobar,
portals i finestres obrim de bat a bat.

A l'establia, Jesús bé el recordem,
però és entre els homes allà on el trobarem,
i vivim esperant-lo, perquè ha de tornar,
quan vingui a buscar-nos, la Vida cantarà. Amén.

SalmòdiaSalm 91

Himne als designis de Déu

El salm canta les proeses de l'Unigènit del pare (S. Atanasi)

És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al vostre nom, Senyor,
de proclamar al matí el vostre amor,
i de nit, la vostra fidelitat.

Us canto amb la lira de deu cordes i amb l'arpa,
als acords d'interludis de cítara.
Senyor, quin goig que em donen les vostres gestes!
Aclamo amb alegria l'obra de les vostres mans.

Senyor, que en són, de grans, les vostres obres,
els vostres designis, que en són, de profunds!
Els ignorants els desconeixen,
els insensats no se n'adonen.

Ni que els injustos creixin com l'herba,
ni que arribin a florir els amics de males arts,
acabaran que no se'n parlarà mai més.
Però vós, Senyor, sou excels per sempre.

Els vostres enemics desapareixeran,
seran dispersats els amics de males arts,
i a mi, com als búfals, m'alceu el front,
m'ungiu amb oli novell;
puc mirar fit a fit els meus contraris,
en sento parlar sense por.

Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu;

encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d'ufana i de vigor,
per proclamar que el Senyor és recte,
que la meva Roca no coneix la injustícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1

Càntic Ez 36, 24-28

El Senyor renovarà el seu poble

Ells seran el seu poble, i el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells (Ap 21, 3)

Us prendré d'entre els pobles estrangers,
us aplegaré de tots els països
i us faré venir a la vostra terra.

Abocaré sobre vosaltres aigua pura,
perquè sigueu purs de tota màcula
i de tots els vostres ídols.

Us donaré un cor nou
i posaré un esperit nou dins vostre;
trauré de vosaltres aquest cor de pedra
i us en donaré un de carn.
Posaré dins vostre el meu esperit
i faré que seguiu els meus decrets,
que compliu i observeu les meves decisions.

Habitareu el país que vaig donar als vostres pares;
vosaltres sereu el meu poble,
i jo seré el vostre Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2

Salm 8

Majestat del Senyor i dignitat de l'home

Tot ho ha posat sota els seus peus; i a ell l'ha fet cap de tot i l'ha donat a l'Església (Ef 1, 22)

Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom per, tota la terra!

La majestat que teniu dalt del cel,
els infants més petits ja la canten:
«Heu fet del firmament un baluard
que detura el rebel i l'enemic.»

Quan miro el cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat,
jo dic: «¿Que és l'home, perquè us en recordeu,
què és un mortal, perquè li doneu autoritat?

Gairebé l'heu igualat als àngels,
l'heu coronat de glòria i de prestigi,
l'heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus:

ramades de vedells i d'ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l'ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.»

Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom per tota la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Lectura breu

Is 11, 1-3a
La soca de Jesè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels. L'Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i d'enteniment, esperit de consell i de valentia, esperit de coneixement i de reverència del Senyor, i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor.

Responsori breu


V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que heu de venir al món.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

Càntic de Zacaries

Pregàries

Oració


Concediu, Senyor, als vostres fidels d'acollir amb bones obres la vinguda del vostre Fill Jesucrist, perquè, comptats entre els elegits a la seva dreta, posseïm en herència el Regne del cel. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-