2018-01-16
2018-01-16 Menu

Laudes

2018-01-16 + + +de fèria

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona El Senyor ja és a prop: veniu, adorem-lo.

Himne

Tots els profetes a grans veus
ens anuncien que ve el Crist,
do precursor de la salut
amb què, joiosa, ens redimeix.

Broti pressós aquest matí
i amb goig exultin nostres cors
en ressonar la veu fidel
que notifica un gran honor.

Aquest va ser l'advent primer,
no vingué en ell a punir el món,
ans les ferides a rentar
salvant allò que havia mort.

Però el segon ens diu que el Crist
és a les portes per lliurar
el premi etern als benaurats
i esbatanar els regnes del cel.

Ens és promesa eterna llum,
l'astre que salva resplendeix;
l'esclat fulgent del dematí
ens crida al grau dels benaurats.

Només a Vós, oh Crist, volem
veure tostemps, tal com sou Déu;
sigui l'eterna visió
un cant de joia perennal. Amén

SalmòdiaSalm 23

Entrada del Senyor al santuari

Les portes del cel s'obriren a Crist quan hi fou endut amb la seva humanitat (S. Ireneu)

És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases a les fonts dels rius.

¿Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
¿Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos,
ni jura per ganes d'enganyar.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui vénen a buscar-vos, Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria!

¿Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, valent i poderós,
és el Senyor, victoriós en el combat.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d'entrar el rei de la glòria!

¿Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, Déu de l'univers,
és aquest el rei de la glòria.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1

Càntic Tb 13, 1-10

Déu castiga i salva

Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist. Pel gran amor que ens té, ens fa néixer de nou. (1Pe 1, 3)

Que sigui beneït el Senyor,
Déu que viu eternament;
el seu regne dura per sempre.
Ell castiga i es compadeix,
fa baixar al país dels morts i en fa sortir
i ningú no pot fugir de la seva mà.

Fills d'Israel, enaltiu-lo davant dels altres pobles,
perquè és ell qui ens ha escampat
per totes les nacions.
Feu-los conèixer la seva grandesa,
glorifiqueu-lo davant de tots els vivents:
ell és el vostre Senyor i el vostre Déu,
és el vostre pare per sempre.

Ell us castiga per les vostres culpes,
però compadit de vosaltres,
us reunirà de les nacions on esteu dispersats.

Si us convertiu de tot cor i amb tota l'ànima
disposats a ser-li fidels,
ell es reconciliarà amb vosaltres,
i mai més no us amagarà la mirada.

Veureu el que farà per vosaltres
i proclamareu amb totes les forces el vostre agraïment;
beneireu el Senyor que fa la justícia
i enaltireu el rei dels segles.

Jo canto la seva lloança
al país on visc deportat,
anuncio la seva majestat i el seu poder
davant d'un poble pecador.

Convertiu-vos, pecadors,
feu el bé, que és agradable als seus ulls:
Qui sap si us tractarà amb benevolència
i es compadirà de vosaltres.

Enaltiré el meu Déu, el rei del cel,
celebraré la seva grandesa.

Lloeu el Senyor, tots els seus elegits,
celebreu festes i glorifiqueu-lo,
lloeu tots la seva majestat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2

Salm 32

Himne de lloança a la providència de Déu

Per ell tot ha vingut a l'existència (Jo 1, 3)

Justos, aclameu el Senyor,
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.

Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l'arpa els vostres cants,
dediqueu-li un càntic nou,
toqueu acompanyant l'aclamació.

Perquè la paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor.

La paraula del Senyor ha fet el cel,
amb l'alè de la boca ha creat l'estelada;
com dins un odre recull l'aigua del mar,
reté l'oceà en el seu llit.

Que tota la terra veneri el Senyor,
que el temin els habitants del món;
a una paraula seva, tot començà,
a una ordre d'ell, tot existí.

El Senyor desfà els plans de les nacions,
tira a terra els propòsits dels pobles;
però els plans del Senyor persisteixen,
manté sempre els propòsits del seu cor.

Feliç la nació que té el Senyor per Déu,
feliç el poble que ell s'ha escollit per heretat.

El Senyor guaita des del cel
observant un per un tots els homes.
Des del lloc on ell resideix
es fixa en els qui poblen la terra;
ell, que ha modelat un per un tots els cors,
penetra totes les seves accions.

No és un gran exèrcit el que salva els reis,
ni per ser valent queda il·lès el soldat;
els cavalls no valen res per guanyar una victòria,
la seva envestida no salva ningú.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,
els qui esperen en l'amor que els té;
ell els allibera de la mort,
i els retorna en temps de fam.

Tenim posada l'esperança en el Senyor,
auxili nostre i escut que ens protegeix.
És l'alegria del nostre cor,
i confiem en la presència del seu nom,
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;
aquesta és l'esperança que posem en vós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Lectura breu

Responsori breu


V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

Càntic de Zacaries

Pregàries

Oració


Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-