Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Entreu davant el Senyor amb crits d'alegria.

Himne

Déu, que creà la llum del sol
i les estrelles del firmament,
per Crist el cor dels seus fidels
ara il·lumina amb llum resplendent.
Crist és la llum que el món fa clar,
la llum que el món ha de salvar.

Victòria és la nostra
la fe d'un poble de batejats.

Tal com la pluja amara els camps
fent germinar les bones llavors,
la nostra vida així mateix
pluja de gràcia espera de vós.
Brolli la font de salvació,
que tenim set de vós, Senyor.

Victòria és la nostra
la fe d'un poble de batejats.

En vós trobem la pau i el goig,
en vós la força per estimar.
Fidelitat us prometem
a tot allò que ens vàreu manar.
Vostres paraules són, Senyor,
de vida eterna i de perdó.

Victòria és la nostra
la fe d'un poble de batejats.

Tota la terra, vostre amor
omple, Senyor, d'Orient a Occident.
L'ànima nostra prou que us sap
entre nosaltres sempre present.
Res no ens espanta ni ens fa por,
que som el poble del Senyor.

Victòria és la nostra
la fe d'un poble de batejats.

La nostra vida és viure en Crist,
en Crist Jesús que ha ressuscitat.
Ell de la mort vencé el poder,
i ja no som esclaus del pecat.
Morts al pecat, en Crist vivim
i el Déu i Pare beneïm.

Victòria és la nostra
la fe d'un poble de batejats. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Que pugui escoltar, Senyor, el vostre amor a punta de dia.

Salm 142, 1-11

Oració en temps d'angoixa

Ningú no pot ser just perquè hagi complert les obres que mana la Llei, sinó només perquè ha cregut en Jesucrist (Ga 2, 16)

Senyor, escolteu la meva pregària,
escolteu la meva súplica,
responeu-me, vós que sou bo i fidel.
No vulgueu judicar el vostre servent:
no podríeu absoldre ningú dels qui han viscut.

L'enemic que em perseguia per matar-me
m'ha trepitjat per terra,
m'ha confinat al país de les tenebres,
igual que els morts de temps immemorial.

El meu esperit se sent rendit,
està consternat el meu cor.
Tot evocant el record dels temps antics,
meditant les vostres proeses,
considerant les obres de les vostres mans,
estenc a vós els braços i us miro,
em sento tot jo com una terra esgotada,

De pressa, Senyor, responeu-me,
que ja em falta l'alè;
no m'amagueu la vostra mirada,
que m'enfonsaria a la terra dels morts,

Que pugui escoltar el vostre amor a punta de dia;
confio en vós.
Feu-me conèixer el camí que he de seguir,
a vós elevo la meva ànima.

Allibereu-me de l'enemic, Senyor,
en vós trobo refugi.
Ensenyeu-me a fer la vostra voluntat,
vós sou el meu Déu.
Que el vostre esperit em condueixi
per terra plana.

Senyor, pel vostre nom, guardeu-me la vida,
vós que sou bo, traieu-me del perill.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Que pugui escoltar, Senyor, el vostre amor a punta de dia.
Antífona 2El Senyor decantarà cap a Jerusalem una riuada de benestar.

Càntic Is 66, 10-14b

Consolació i goig a la ciutat santa

La nostra mare, lliure, és la Jerusalem del cel (Ga 4, 26)

Alegreu-vos amb Jerusalem,
feu festa, tots els qui l'estimeu.
Estigueu contents amb ella,
tots els qui portàveu dol per ella;
sereu alletats amb l'abundància del seu consol,
i xuclareu les delícies de la seva llet.

Això diu el Senyor:
«Jo decantaré cap a ella, com un riu,
la pau i el benestar,
la riquesa de les nacions, com un torrent desbordant.

Els teus nodrissons seran portats al braç,
i amanyagats sobre els genolls.
Com una mare consola el seu fill,
jo també us consolaré:
a Jerusalem sereu consolats.

Quan ho veureu, el vostre cor bategarà de goig
i reviuran com l'herba els vostres ossos.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor decantarà cap a Jerusalem una riuada de benestar.
Antífona 3 És agradós de lloar el nostre Déu.

Salm 146

El poder i la bondat de Déu

Oh Déu, us lloem. Senyor, us glorifiquem

Lloeu el Senyor, dóna bo de cantar!
Lloeu el nostre Déu, que és agradós de lloar-lo!

El Senyor reconstrueix Jerusalem
I aplega els dispersats d'Israel;
conforta els cors desfets
i embena les ferides.

Té comptat el nombre dels estels,
els crida cadascun pel seu nom.
És gran el Senyor, i és molt poderós,
és infinita la seva saviesa.
El Senyor sosté els desvalguts
i abat els injustos fins a terra.

Canteu accions de gràcies al Senyor,
acompanyeu amb les cítares els cants.
El nostre Déu cobreix el cel de nuvolades,
assegura les pluges a la terra,
fa néixer l'herba a les muntanyes,
les plantes, al servei de l'home.

Ell dóna l'aliment al bestiar,
a les cries dels corbs que l'hi reclamen.
No és en la força dels cavalls
que es complau el Senyor,
ni en els peus lleugers del guerrer.
El Senyor es complau en els qui creuen en ell,
en els qui confien en el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 És agradós de lloar el nostre Déu.

Lectura breu

Rm 8, 18-21
Els sofriments del món present no són res comparats amb la felicitat de la glòria que més tard s'ha de revelar en nosaltres. Perquè tot l'univers creat està atent, esperant que es reveli d'una vegada la glorificació dels fills de Déu. L'univers creat s'ha trobat sotmès a una situació absurda, no perquè ell ho hagi volgut, sinó que un altre l'hi ha sotmès, donant-li, però, l'esperança que un dia serà alliberat de l'esclavatge d'aquesta situació desgraciada, per obtenir la llibertat, que és la glorificació dels fills de Déu.

Responsori breu

V. Així que em llevo, Senyor, ja penso en vós.
R. Així que em llevo, Senyor, ja penso en vós.

V. Perquè vós m'heu ajudat.
R. Ja penso en vós.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Així que em llevo, Senyor, ja penso en vós.

Càntic de Zacaries

Antífona Feu saber, Senyor, al vostre poble que li ve la salvació, i perdoneu els nostres pecats.

Pregàries

Celebrem Déu, de qui prové la salvació del seu poble, repetim-li aquesta invocació: Vós sou, Senyor, la nostra vida.

Us beneïm, Pare de nostre Senyor Jesucrist, que, pel vostre gran amor, ens heu fet tornar a néixer i, per la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts, ens heu infós una esperança viva.

Vós, que en Crist renovàreu l'home, creat a imatge vostra, configureu-nos a la imatge del vostre Fill.

Vesseu en els nostres cors, ferits per l'odi i per l'enveja, la caritat que ens heu donat per l'Esperit Sant.

Que no manqui avui feina als treballadors, aliment als famolencs, alegria als tristos; doneu a tothom, Senyor, la gràcia i la salut.

Demanem que la força de Crist ens fortifiqui i ens deslliuri de qualsevol mal: Pare nostre.


Oració


Oh Déu, creador i salvador de tots els homes, que d'una manera admirable vau cridar al poble de Corea a la fe catòlica perquè fos possessió vostre personal, i el vau fer créixer amb la mort gloriosa dels sants màrtirs Andreu, Pau i els seus companys, concediu-nos, per la seva intercessió i el seu exemple, que també nosaltres perseverem fins a la mort en la fidelitat a la vostra paraula. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-