Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.

Himne

Pugem a Jerusalem,
és Crist mateix qui ens convida;
si el seguim fins a la creu,
passarem de mort a vida.

Pel pecat que al món entrava,
perdé l'home el seu camí;
per salvar-nos, Déu, que estima,
el seu Fill ens ve a oferir.

Que la lluita no ens espanti,
que el desert no ens faci por;
en un temps tan favorable,
convertim-nos al Senyor.

Obeint, com ell, el Pare,
fent la seva voluntat,
cristians, esperem Pasqua
amb un cor ben dilatat. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 La dreta del Senyor fa proeses, la dreta del Senyor em glorifica.

Salm 117

Himne triomfal d'acció de gràcies

Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat, i ara corona l'edifici (Fets 4, 11)

Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d'Israel:
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d'Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor.

Enmig del perill vaig clamar al Senyor,
i em va escoltar, i me'n va treure.
Tinc el Senyor a favor, res no em fa por,
els homes, ¿què em poden fer?
Tinc el Senyor a favor, ell em defensa,
veuré caure els enemics.

Més val emparar-se en el Senyor,
que posar confiança en els homes.
Més val emparar-se en el Senyor,
que fiar-se dels poderosos.

Quan totes les nacions m'envoltaven,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven i estrenyien el setge,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven com un eixam,
i s'arboraven com foc d'argelagues,
invocant el Senyor les he vençudes.

M'empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m'ha sostingut.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Escolteu, crits de festa i de victòria
al campament dels justos:
«La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica,
la dreta del Senyor fa proeses.»

No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.
Els càstigs del Senyor han estat severs,
però no m'ha abandonat a la mort.

Obriu-me les portes dels justos;
entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
Gràcies, perquè vós m'heu escoltat
i heu vingut a salvar-me.

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen.

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!

Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu: Que ell ens il·lumini.

Porteu els rams, ordeneu la processó,
fins a les vores de l'altar.

Vós sou el meu Déu, us dono gràcies,
us exalço, Déu meu!
Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1La dreta del Senyor fa proeses, la dreta del Senyor em glorifica.
Antífona 2Cantem l'himne que els tres joves cantaven dins el forn, beneint el Senyor.

Càntic Dn 3, 52-57

Que totes les criatures lloïn el Senyor

Que el Creador sigui beneït pels segles (Rm 1, 2s)

Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.
Glòria i lloança per sempre.

És beneït el vostre sant nom.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al vostre temple sant.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït assegut al vostre soli reial.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït a la carrossa de querubins,
quan penetreu amb la mirada els oceans.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

Beneïu el Senyor, totes les criatures.
Canteu-li lloances per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Cantem l'himne que els tres joves cantaven dins el forn, beneint el Senyor.
Antífona 3 Lloeu el Senyor al baluard del firmament.

Salm 150

Invitació a lloar Déu

Canteu salms tal com l'Esperit us inspira, canteu salms entenent-los, això és: glorifiqueu Déu amb tot el cos i amb tota l'ànima (Hesiqui)

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo al baluard del firmament,
lloeu-lo per les seves gestes,
lloeu-lo per la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tambors i danses,
lloeu-lo al so de flautes i corda.

Lloeu-lo amb címbals sonors,
lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que lloï el Senyor tot el que respira.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu el Senyor al baluard del firmament.

Lectura breu

Ne, 8, 9-10
La diada d'avui és santa, dedicada al Senyor el vostre Déu: no us entristiu ni ploreu. Que la diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que el goig del Senyor serà la vostra força.

Responsori breu

V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que fóreu colpit per les nostres culpes.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

Càntic de Zacaries

Antífona Jesucrist, Senyor nostre, va destruir la mort i per l'Evangeli va fer resplendir la vida incorruptible.

Pregàries

Glorifiquem Déu , Pare infinitament bo, i dirigim-li la nostra oració per Jesucrist, que viu sempre intercedint per nosaltres. Diguem-li: Enceneu en nosaltres el foc del vostre amor.

Déu de bondat, feu que practiquem les bones obres, i que els qui en del dia d'avui ens tractin, ens trobin propers.

Vós, que per l'arca salvàreu del diluvi el patriarca Noè, salveu els catecumens per l'aigua baptismal.

Concediu-nos la gràcia de nodrir-nos no solament de pa sinó de tota paraula que surt de la vostra boca.

Allunyeu de nosaltres tot brot de discòrdia, perquè visquem en la vostra pau i en la vostra caritat.

Invoquem Déu Pare amb la pregària que ens ensenyà Jesús: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós que ens maneu d'escoltar el vostre Fill estimat i ens alimenteu espiritualment amb la vostra paraula, feu que, purificada la nostra visió interior fruïm de la contemplació de la vostra glòria. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-